Vänd åter till din ro min själ…

Av Augustin Kock

Dav. Ps. 116:7

Vänd åter till din ro, min själ,
snart uppgår vilans dag,
då du skall nå ditt sökta väl,
till slutet allt fördrag!

Den törnekrona, som du bär
är livets högsta skatt,
det vissa löftet hon ju är
fast dolt av marters natt.

Se högtidsstunden stilla an,
då ovan nuets brus
din ande vingen lyfta kan
i salighet och ljus!

I Gud förklarad skall din tro
du bland all sanning se,
och intet störa kan den ro
Han själv dig då skall ge.