Vapenkontroll räcker inte mot masskjutningar

I ett kort uttalande i onsdags efter den senaste veckans två masskjutningar i USA, framhöll den amerikanska katolska biskopskonferensen att det nu behövs åtgärder på flera plan för att få ett ”slut på dessa motbjudande handlingar”. Bland annat påpekade man behovet av försoning i ett socialt och politiskt splittrat samhälle, liksom av en ”effektiv lagstiftning som kan möta de upprepade uttrycken för mordiskt vapenvåld”.

Ärkebiskop Charles Chaput av Philadelphia underströk i en kolumn att förändrad lagstiftning i sig inte kommer att vara effektiv för att stoppa de upprepade masskjutningarna. Istället efterlyste Chaput en samhällsförändring för att omvandla den nuvarande ”våldskulturen”. Chaput menade att ”bara en dåre kan tro att ’vapenkontroll’ löser problemet med massvåld. Människorna som använder vapnen i dessa avskyvärda incidenter är faktiskt moraliska agenter med förvridna hjärtan. Och denna förvridning görs av den kultur av personliga excesser, sexuell anarki, politiskt hat, intellektuell ohederlighet och perverterade friheter, vilken vi har skapat under de senaste femtio åren.”

I kolumnen refererade Chaput till den uppmärksammade skolskjutningen i staden Columbine i delstaten Colorado, när Chaput själv var ärkebiskop i stiftet Denver i Colorado, och i denna egenskap begravde några av offren och mötte deras familjer. I samband med detta hade han beskrivit hur ”en kultur som säljer våld på ett dussin olika sätt” blivit ”del av vårt sociala nät”. Han frågade också retoriskt att om vi ”bygger reklamkampanjer på konsumenternas själviskhet och girighet” och gör ”pengar till det universella måttet på värde”, hur kan vi då vara förvånade när vår ”känsla för gemenskap eroderar”? Ärkebiskopen framhöll också att användningen av dödsstraffet och legaliseringen av aborter ”som vissa sorter av dödande som görs om till rättigheter eller ges lagligt skydd” skapar en social ”motsättning” som reducerar sättet på vilket vi alla värderar mänskligt liv.

I kolumnen om de nyss inträffade masskjutningarna påminde ärkebiskop Chaput om vad han sett redan för 20 år sedan och uppmanade därför nu alla goda krafter i samhället att inse att ”det inte fungerar att behandla symptomen i en våldskultur” utan istället ”söka djupare”. Så länge ”vi är ovilliga att göra det kommer inte något fundamentalt att ändras”, blev nu hans avslutande och dystra förutsägelse.

Catholic News Agency, 2019-08-07