Varför blir man katolik?

I veckans avsnitt av Sveriges radios religionsprogram Människor och tro tar man upp frågan varför protestanter konverterar till den katolska kyrkan. Bland annat intervjuas några konvertiter i Kristus konungens församling i Göteborg. I programmet finns också bland annat ett reportage om religionskritikern Richard Dawkins, samt en intervju med anledning av helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad. Bland dem som medverkar i programmet finns Signum-medarbetarna Ulf Jonsson och Johan Stenberg. Man kan lyssna på programmet på denna länk

Red. 2015-12-17