Världssynoden börjar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under de kommande dagarna påbörjas den katolska kyrkans synodala process som kommer att pågå under flera år. Världssynodens olika etapper, där arbetet börjar på stiftsnivå och fortsätter på kontinental nivå för att sedan avslutas på biskopssynoden i Rom i oktober 2023, syftar till att involvera så många människor som möjligt. Det officiella startskottet kommer att gå på söndag den 10 oktober, då påve Franciskus firar mässa i Peterskyrkan i Rom. En vecka senare ska samtliga biskopar påbörja synodarbetet i sina respektive stift.

Tillvägagångsättet kommer att se annorlunda ut från land till land. I till exempel det österrikiska stiftet Gurk-Klagenfurt kommer arbetet att inledas med samtalsträffar i tolv olika församlingar. I stiftet Graz-Seckau i samma land satsar man på en online-enkät. Biskopar från bland annat Polen, Moskva och Sydafrika har informerat sina troende om att även de har för avsikt att slå in på den synodala vägen.

Men det finns svårigheter på vägen. Utöver organisatoriska problem – tidsbrist, brist på personal och pandemin – finns också ett dubbelt problem: hur ska man för det första motivera människor som är överarbetade, desillusionerade, ointresserade eller till och med misstänksamma? För det andra kommer de olika tillvägagångsätten lätt att råka i konflikt.

Den huvudfråga som ligger till grund för den synodala processen är komplex: hur ska man idag, på kyrkans skilda nivåer, gestalta den ”gemensamma vandring” som gör det möjligt för kyrkan att förkunna evangeliet i enlighet med det uppdrag som hon har fått? De dokument från Vatikanen som ska underlätta arbetets gång ska fungera som en ”hjälp, och inte en instruktion”, enligt synodsekretariatet. Fokus ligger på egna initiativ och kreativitet.

Hur detta avlöper kommer att visa sig under de kommande månaderna. Stiften har fram till våren på sig att sammanfatta resultaten av sina diskussioner på ”max tio sidor”. Dessa första resultat kommer sedan att tas upp i de skilda biskopskonferenserna som i ett ytterligare steg sedan vidareförmedlar dessa resultat till synodsekretariatet i Rom.

Se även Vatikanens officiella sida om synoden: www.synod.va.

Kathpress 2021-10-07

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under de kommande dagarna påbörjas den katolska kyrkans synodala process som kommer att pågå under flera år. Världssynodens olika etapper, där arbetet börjar på stiftsnivå och fortsätter på kontinental nivå för att sedan avslutas på biskopssynoden i Rom i oktober 2023, syftar till att involvera så många människor som möjligt. Det officiella startskottet kommer att gå på söndag den 10 oktober, då påve Franciskus firar mässa i Peterskyrkan i Rom. En vecka senare ska samtliga biskopar påbörja synodarbetet i sina respektive stift.

Tillvägagångsättet kommer att se annorlunda ut från land till land. I till exempel det österrikiska stiftet Gurk-Klagenfurt kommer arbetet att inledas med samtalsträffar i tolv olika församlingar. I stiftet Graz-Seckau i samma land satsar man på en online-enkät. Biskopar från bland annat Polen, Moskva och Sydafrika har informerat sina troende om att även de har för avsikt att slå in på den synodala vägen.

Men det finns svårigheter på vägen. Utöver organisatoriska problem – tidsbrist, brist på personal och pandemin – finns också ett dubbelt problem: hur ska man för det första motivera människor som är överarbetade, desillusionerade, ointresserade eller till och med misstänksamma? För det andra kommer de olika tillvägagångsätten lätt att råka i konflikt.

Den huvudfråga som ligger till grund för den synodala processen är komplex: hur ska man idag, på kyrkans skilda nivåer, gestalta den ”gemensamma vandring” som gör det möjligt för kyrkan att förkunna evangeliet i enlighet med det uppdrag som hon har fått? De dokument från Vatikanen som ska underlätta arbetets gång ska fungera som en ”hjälp, och inte en instruktion”, enligt synodsekretariatet. Fokus ligger på egna initiativ och kreativitet.

Hur detta avlöper kommer att visa sig under de kommande månaderna. Stiften har fram till våren på sig att sammanfatta resultaten av sina diskussioner på ”max tio sidor”. Dessa första resultat kommer sedan att tas upp i de skilda biskopskonferenserna som i ett ytterligare steg sedan vidareförmedlar dessa resultat till synodsekretariatet i Rom.

Se även Vatikanens officiella sida om synoden: www.synod.va.

Kathpress 2021-10-07

Detta är en nyhetstext.