Varning för falsk propaganda inför EU-valet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen varnar för falsk propaganda om migration inför de förestående EU-valet. Emellanåt framkommer intrycket att migranter företar sin flykt för nöjes skull eller av äventyrslust, menar kardinal Michael Czerny, som är prefekt för Dikasteriet för främjande av fullödig mänsklig utveckling. Det är ”lögn, lögn och lögn” och även beklagligt ”att vi ständigt måste framhålla detta i denna fråga” betonade han på måndagen inför journalister i Vatikanen.

Att sätta sig in i flyktingarnas verklighet och förstå den är ytterst viktigt fortsätter kuriekardinalen. Väljare kan hjälpa till att göra ämnet mindre abstrakt, till exempel genom att säga migranter i stället för migration. Att ser bröder och systrar i människorna på flykt förändrar perspektivet. För syskon kan inte vara något globalt problem, menar Czerny. Utmaningar för dessa människor kan tvärtom övervinnas med lite hjälp, medkänsla och nästankärlek.

Kardinalen uttalade sig i samband med att man presenterade påvens budskap inför årets kyrkliga världsflyktingdag i september. Påven Franciskus påminde i texten bland annat om att Gud särskilt identifierar sig med de fattiga och marginaliserade. Varje möte med migranter är ett möte med Kristus själv, som sade ”Jag var hemlös och ni tog hand om mig.”

Kathpress 2024-06-03

Detta är en nyhetstext.

Här finner man hela den påvliga texten på engelska och andra språk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen varnar för falsk propaganda om migration inför de förestående EU-valet. Emellanåt framkommer intrycket att migranter företar sin flykt för nöjes skull eller av äventyrslust, menar kardinal Michael Czerny, som är prefekt för Dikasteriet för främjande av fullödig mänsklig utveckling. Det är ”lögn, lögn och lögn” och även beklagligt ”att vi ständigt måste framhålla detta i denna fråga” betonade han på måndagen inför journalister i Vatikanen.

Att sätta sig in i flyktingarnas verklighet och förstå den är ytterst viktigt fortsätter kuriekardinalen. Väljare kan hjälpa till att göra ämnet mindre abstrakt, till exempel genom att säga migranter i stället för migration. Att ser bröder och systrar i människorna på flykt förändrar perspektivet. För syskon kan inte vara något globalt problem, menar Czerny. Utmaningar för dessa människor kan tvärtom övervinnas med lite hjälp, medkänsla och nästankärlek.

Kardinalen uttalade sig i samband med att man presenterade påvens budskap inför årets kyrkliga världsflyktingdag i september. Påven Franciskus påminde i texten bland annat om att Gud särskilt identifierar sig med de fattiga och marginaliserade. Varje möte med migranter är ett möte med Kristus själv, som sade ”Jag var hemlös och ni tog hand om mig.”

Kathpress 2024-06-03

Detta är en nyhetstext.

Här finner man hela den påvliga texten på engelska och andra språk