Vatikanen försvarar rätten till religionskritik

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen går nu ut och kritiserar en FN-resolution som är tänkt att begränsa rätten att kritisera religioner. Om det görs till en fråga för staterna att avgöra huruvida en religion ska anses ha blivit nedsvärtad eller inte genom enstaka kritiska ställningstaganden så kan det i längden leda till att själva religionsfriheten som sådan sätts ur spel, förklarade Heliga stolens ständige observatör vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi, i en intervju i Vatikanradion söndagen den 29 mars. Den resolution som Pakistan och flera andra islamiskt dominerade stater har tagit initiativ till, fördömer ”kränkningar av religioner” och jämställer dem med kränkningar av mänskliga rättigheter. Resolutionen, som dock endast har karaktären av en rekommendation, antogs med 23 ja-röster, mot 11 nej-röster. 13 länder lade ned sina röster. Företrädarna för de islamistiskt dominerade staterna hade argumenterat för att religioner – ”och framför allt islam” – måste skyddas för kritik i medierna och på andra områden av det offentliga livet. Som exempel på oacceptabel religionskritik omnämndes de mycket uppmärksammade danska Muhammedkarikatyrerna häromåret.

Ärkebiskop Tomasi varnar däremot för att FN-resolutionen skulle kunna tjäna som ett rättfärdigande för så kallade antiblasfemiska lagar: ”Vi vet mycket väl hur dessa används i många stater för att angripa religiösa minoriteter, även på ett våldsamt sätt”, sade Vatikanens diplomat. Den nödvändiga respekten för andras religiösa uppfattningar garanteras inte genom lagstiftning mot hädelse och blasfemi. Religionsfriheten har ett tillräckligt stöd i de frihetsprinciper som redan har fastställts i internationella konventioner, framhöll ärkebiskop Tomasi i sin intervju med Vatikanradion.

Ärkebiskopen gick emellertid inte in på den konkreta situationen i Pakistan. Där existerar det en lag som förbjuder hädelse, som ideligen används för att sätta inhemska kristna under tryck. Det har funnits fall då 14-åriga kristna pojkar har blivit dömda till döden med stöd av dessa lagar.

Vatikanens diplomat sade, att i ett världsvitt perspektiv utgör förmodligen de kristna den ”allra mest diskriminerade religiösa gruppen”. Uppskattningsvis torde mer än 200 miljoner kristna av olika konfessioner idag lida av inskränkningar i sina mänskliga rättigheter på grund av sin tro. Om dessa talas det dock inte så mycket. Förföljelsen och dödandet av kristna är emellertid också i våra dagar en verklighet.

KATHPRESS 2009-03-29

Se även debattartikel av Arne Ruth och Dilsa Demirbag-Sten på SvD Brännpunkt den 6 april.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen går nu ut och kritiserar en FN-resolution som är tänkt att begränsa rätten att kritisera religioner. Om det görs till en fråga för staterna att avgöra huruvida en religion ska anses ha blivit nedsvärtad eller inte genom enstaka kritiska ställningstaganden så kan det i längden leda till att själva religionsfriheten som sådan sätts ur spel, förklarade Heliga stolens ständige observatör vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi, i en intervju i Vatikanradion söndagen den 29 mars. Den resolution som Pakistan och flera andra islamiskt dominerade stater har tagit initiativ till, fördömer ”kränkningar av religioner” och jämställer dem med kränkningar av mänskliga rättigheter. Resolutionen, som dock endast har karaktären av en rekommendation, antogs med 23 ja-röster, mot 11 nej-röster. 13 länder lade ned sina röster. Företrädarna för de islamistiskt dominerade staterna hade argumenterat för att religioner – ”och framför allt islam” – måste skyddas för kritik i medierna och på andra områden av det offentliga livet. Som exempel på oacceptabel religionskritik omnämndes de mycket uppmärksammade danska Muhammedkarikatyrerna häromåret.

Ärkebiskop Tomasi varnar däremot för att FN-resolutionen skulle kunna tjäna som ett rättfärdigande för så kallade antiblasfemiska lagar: ”Vi vet mycket väl hur dessa används i många stater för att angripa religiösa minoriteter, även på ett våldsamt sätt”, sade Vatikanens diplomat. Den nödvändiga respekten för andras religiösa uppfattningar garanteras inte genom lagstiftning mot hädelse och blasfemi. Religionsfriheten har ett tillräckligt stöd i de frihetsprinciper som redan har fastställts i internationella konventioner, framhöll ärkebiskop Tomasi i sin intervju med Vatikanradion.

Ärkebiskopen gick emellertid inte in på den konkreta situationen i Pakistan. Där existerar det en lag som förbjuder hädelse, som ideligen används för att sätta inhemska kristna under tryck. Det har funnits fall då 14-åriga kristna pojkar har blivit dömda till döden med stöd av dessa lagar.

Vatikanens diplomat sade, att i ett världsvitt perspektiv utgör förmodligen de kristna den ”allra mest diskriminerade religiösa gruppen”. Uppskattningsvis torde mer än 200 miljoner kristna av olika konfessioner idag lida av inskränkningar i sina mänskliga rättigheter på grund av sin tro. Om dessa talas det dock inte så mycket. Förföljelsen och dödandet av kristna är emellertid också i våra dagar en verklighet.

KATHPRESS 2009-03-29

Se även debattartikel av Arne Ruth och Dilsa Demirbag-Sten på SvD Brännpunkt den 6 april.