Vatikanen: ny utrikesminister på gång

I mitten av september kommer det råd av kardinaler som utsetts av påven för att hjälpa honom reformera den romerska kurian och kyrkostyrelsen att sammanträda. Det blir det sjätte mötet i ordningen för rådet, som består av nio kardinaler. Hittills har man fastställt ytterligare sammanträden, 9–10 december i år och 9–11 februari nästa år.

Arbetet inom ”C9” syftande till en reform av den romerska kurian tycks fortfarande befinna sig på sitt preliminära stadium. ”Det föreligger ännu inga utkast till en ny apostolisk konstitution”, sade Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi i slutet av det femte sammanträdet i början av juli och tillade, ”arbetstakten är stabil, men det behövs mera tid”.

Under tiden har den regerande biskopen av Rom inte precis suttit och rullat tummarna när det gäller utnämning av nya befattningshavare i kurian. Den 28 augusti utnämnde påven prefekten för gudstjänstkongregationen, den spanske kardinalen Antonio Cañizares Llovera till ärkebiskop i Valencia, ett av de mest livaktiga stiften i den iberiska kyrkan. Det var ingen ”tvångsförflyttning”, utan skedde på önskemål från Llovera, som ville återvända till hemlandet som herde. Någon efterträdare till honom har inte utsetts.

En annan spansk prelat som utnämnts till ett stift i hemlandet är ärkebiskop Celso Morga Iruzubieta, medlem av prelaturen Opus Dei och sekreterare i kongregationen för prästerskapet, som blir hjälpbiskop i ärkestiftet Merida-Badajoz, som har 600 000 troende. Även prefekten i samma kongregation, kardinal Mauro Piacenza, har bytts ut under året och ersatts av Beniamino Stella från Venedig. Därtill har en adjungerad sekreterare med särskilt ansvar för seminarierna, Jorge Carlos Patron Wong av mexikansk-kinesisk börd, utsetts.

Men det finns ytterligare en viktig befattningshavare som Franciskus planerar att ersätta. Det är sekreteraren med ansvar för relationerna med främmande stater vid Statssekretariatet, en befattning som för närvarande innehas av den korsikanske ärkebiskopen Dominique Mamberti. Det förefaller givet att Mambertis efterträdare kommer att hämtas från det påvliga diplomatiska kåren, sannolikt en nuntie som står högt i kurs hos den nuvarande statssekreteraren kardinal Parolin.

Tidigare har alla som innehaft denna befattning – med undantag för Mamberti, Tauran och polacken Wlodzimierz Czacki i slutet på 1800-talet – varit italienare. Med tanke på att både den nuvarande statssekreteraren och dennes vikarie, ärkebiskop Giovanni Angelo Becciu från Sardinien, är italienare, verkar det osannolikt att även den tredje ledande befattningshavaren vid statssekretariatet skulle komma från Italien. Osannolikt, men inte omöjligt.

Sandro Magister, Vatican Diary, www.chiesa.espressonline.it, 2014-09-03