Vatikanen och Kina: överraskande möte mellan utrikesministrar

Nyheten om mötet på toppnivå, det första på 70 år, mellan katolska kyrkan och Kina kom som en blixt från en klar himmel. Enligt meddelandet från Vatikanens statssekretariat på fredagskvällen kort efter klockan 21 sammanträffade Vatikanens utsände i utrikesärenden, ärkebiskop Paul Gallagher och Kinas utrikesminister Wang Yi.

Som bilaga till mejlet följde ett foto. Det visar ett handslag mellan Wang Yi och ärkebiskop Gallagher. Med inte helt avspända ansiktsuttryck, utan leenden, står de båda på golvet i ett hotell eller konferenscentrum. Exakt var mötet ägde rum framgick inte av meddelandet från statssekretariatet, bara att de två diplomaterna träffats i samband med säkerhetskonferensen i München – på neutral mark.

Enligt vad som uppges skedde ett meningsutbyte rörande åtgärder mot coronaviruset, samt ”interkulturell dialog och mänskliga rättigheter”, men inget sades om hur långt mötet var. Likaså nämndes den ”provisoriska överenskommelsen” mellan Rom och Beijing från september 2018 angående biskopsutnämningar. Det var den enda information som gavs tills tidigt på lördag morgon. Då meddelade Global Times, det kommunistiska partiets internationella engelskspråkiga on-line partiorgan, att det ovanliga mötet ägt rum.

Enligt Global Times skall mötets höjdpunkt, ”det medicinska samarbetet” ha lett till ett ”genombrott i de kinesisk-vatikanska relationerna”. I början av februari tillkännagavs att Vatikanen, med anledning av coronavirusepidemin, översänt 700 000 skyddsmasker till Kina. Därigenom ville man understödja myndigheternas åtgärder mot Virus Covid-19. En bild visar hur påvens medhjälpare i sociala frågor, kardinal Konrad Krajevski, förbereder en lastpall med masker för avsändning till Kina. Kostnaderna för maskerna bestrids, enligt redogörelsen, av Heliga stolen och kinesiska kristna i Italien. Tidningen nämnde även påvens bön på söndagen för offren för epidemin.

Den kinesiska statliga nyhetsbyrån Xinhua återgav först vid middagstid på lördagen en redogörelse daterad fredag om mötet i München. Enligt denna kan förbindelser med Vatikanen vara diplomatiskt och strategiskt förmånliga för Peking. Enligt Wang kan Vatikanen ”spela en konstruktiv roll, genom att förmå det internationella samfundet att understödja Kinas bemödanden att bekämpa epidemin på ett objektivt, rationellt och vetenskapligt sätt och samarbeta med landet”.

Global Times citerade Wang med anmärkningen att överenskommelsen från september 2018 var ”banbrytande och haft positiva följder”. Vatikanen framhöll i sin kommuniké betydelsen av den provisoriska överenskommelsen. Enligt kritikerna lämnar den Kinas kristna i sticket. Den skarpaste kritikern, Hongkongs förre biskop, kardinal Ze Ze-kiun, anklagar Vatikanen för att ha ”kastat Kinas katoliker för ulvarna”.

Även människorättsorganisationer beklagar den pågående repressionen mot troende i alla religioner och de skarpa restriktionerna som drabbar deras anhängare i Kina. Det som sägs i Vatikanens meddelande om ”mänskliga rättigheter” omnämns inte i kinesiska medier. Den romerska presstjänsten Asia News påpekar i en kommentar att inte en enda biskop vigts sedan överenskommelsen slöts. Två nyvigda biskopar hade redan utnämnts innan dess.

Det oaktat tycks Peking och Heliga stolen fortsätta bygga ut sina förbindelser institutionellt. Iakttagare spekulerar om möten på hög nivå, antingen i Vatikanen eller på kinesisk mark. Då den provisoriska överenskommelsen löper ut i september måste den – åtminstone enligt utsagan från Global Times – förnyas och modifieras under kommande månader, men någon liknande uppgift har inte kommit från Vatikanen.

År 1951 bröt de kinesiska kommunisterna de diplomatiska förbindelserna med den Heliga stolen och utvisade den dåvarande nuntien Antonio Riberi från landet. Vatikanen förblir därmed en av de få stater som ännu uppehåller diplomatiska förbindelser med Taiwan. Peking betraktar öriket som en avfallen provins. Detta faktum tycks inte ha spelat någon roll i de senaste överläggningarna.

Kathpress 2020-02-15

Detta är en nyhetstext.