Vatikanen och Kina tillkännager förlängning av sitt avtal

Vatikanen och Folkrepubliken Kina har förlängt sitt avtal om biskopsutnämningar i ytterligare två år. Detta tillkännagav båda sidor under torsdagen. Den överenskommelse som undertecknades i slutet av september 2018 löpte ut under torsdagen. Den har nu förlängts genom utbyte av diplomatiska noter mellan förhandlingsdelegationerna.

Heliga stolen är övertygad om att ”överenskommelsen har använts positivt och att den är av grundläggande kyrkligt och pastoralt värde”, meddelade Vatikanen. Förklaringen hänvisar till en ”bra kommunikation och gott samarbete mellan parterna med avseende på föredragets innehåll”. Man har ”beslutat sig för att fortsätta den öppna och konstruktiva dialogen, för att främja den katolska kyrkans liv och det kinesiska folkets bästa”.

Vatikanens kardinalstatssekreterare Pietro Parolin hade redan under onsdagen bekräftat förlängningen av avtalet. Den katolska kyrkan i Kina bör med överenskommelsen återfinna sin enhet och ”steg för steg” lyckas uppnå en normalisering, sade Parolin enligt uppgifter i italienska medier. Något upprättande av diplomatiska förbindelser är varken dokumentets innehåll eller syfte.

Överens om hemligstämpling

Ordalydelsen i överenskommelsen, som undertecknades den 22 september 2018 och som trädde i kraft den 22 oktober samma år, har hittills inte offentliggjorts. Parolin sade om detta at båda sidor ska kommit överens om detta, eftersom det rör sig en enighet ”ad experimentum”, det vill säga provisorisk. Kardinalstatssekreteraren sade vidare att det trots den försvårande coronapandemin hade förekommit ”kontinuerliga kontakter” mellan Vatikanen och Kina, även ”i dessa dagar”.

Den nuvarande överenskommelsen, med vilken Heliga stolen och den kommunistiska regimen i Peking löste en tio år lång strid utnämnandet och erkännandet av katolska biskopar i Kina, har under de gångna åren kritiserats vid flera tillfällen. Vatikanen anklagas för att med överenskommelsen ha gett de regimkritiska kristna en dolkstöt i ryggen och satt sin moraliska auktoritet på spel. Motsvarande kritik har kommit från Hongkongs tidigare biskop, kardinal Joseph Zen och även från USA:s utrikesminister, Mike Pompeo.

”Ett viktigt steg framåt”

Kardinalstatssekreterare Parolin och påvens ansvarige för utrikesfrågor, ärkebiskop Paul Gallagher, försvarade däremot överenskommelsen. Denna är trots alla svårigheter ett viktigt steg i en uthållig och angelägen dialog, har de betonat vid olika tillfällen under de senaste veckorna.

Med hjälp av överenskommelsen har man under de gångna två åren lyckats uppnå att alla biskopar står i gemenskap med påven och att det inte längre finns några illegitima biskopar, sade Parolin också under onsdagen. Detta är ett ”viktigt steg framåt”.

Heliga stolen hoppas att den katolska kyrkan i Kina, tack vare överenskommelsen, ska kunna bli ett ”redskap för evangelisering”. ”För närvarande talar man inte om diplomatiska förbindelser”, citerar italienska medier Parolin. Det finns fortfarande ”problem och svårigheter”. Konkreta exempel, som att Vatikanen alltjämt upprätthåller diplomatiska förbindelser med Taiwan, nämnde han inte.

Kathpress 2020-10-22