Vatikanen riktar skarp kritik mot den Synodala vägen i Tyskland

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den synodala vägen i Tyskland kritiseras i skarpa ordalag i ett uttalande från Vatikanen i dag, torsdagen den 21 juli. I uttalandet heter det att man ser sig tvungen att påminna deltagarna i den Synodala vägen i Tyskland om att de inte har några befogenheter att införa några nya former av ledningsstrukturer i kyrkan, och att de saknar auktoritet att införa några ändringar i kyrkans troslära eller morallära. ”Den Synodala vägen i Tyskland saknar auktoritet att påtvinga biskopar och lekfolk några sådana ändringar” heter det i uttalandet.

I uttalandet heter det bland annat att det är förbjudet att införa nya ledningsstrukturer i de katolska stiften i Tyskland utan att detta först har godkänts på universalkyrklig nivå, eftersom sådana åtgärder skulle utgöra ett hot mot kyrkans enhet.

Med hänvisning till påven Franciskus brev till katolikerna i Tyskland ”An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland” från år 2019 påminner man om att universalkyrkan lever i sina lokalkyrkor och lokalkyrkorna lever i gemenskap med universalkyrkan. ”En lokalkyrka som bryter sig ut ur universalkyrkan försvagas och kommer på sikt att dö”, citerar man ur påvens brev. Påven Franciskus har redan tidigare förklarat att han är besviken på att hans brev till katolikerna i Tyskland har negligerats och inte tagits på allvar.

Uttalandet från Vatikanen avslutas med att de förslag och uppfattningar som formuleras av den synodala vägen i Tyskland nu behöver inordnas i den katolska kyrkans globala synodal process så att de kan bli ömsesidigt berikande och bidra till kyrkans enhet.

Kathpress 21-07-2022

 

Se även:

https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2022-07/heiliger-stuhl-synodaler-weg-deutschland-lehre-moral-weltkirche.html

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den synodala vägen i Tyskland kritiseras i skarpa ordalag i ett uttalande från Vatikanen i dag, torsdagen den 21 juli. I uttalandet heter det att man ser sig tvungen att påminna deltagarna i den Synodala vägen i Tyskland om att de inte har några befogenheter att införa några nya former av ledningsstrukturer i kyrkan, och att de saknar auktoritet att införa några ändringar i kyrkans troslära eller morallära. ”Den Synodala vägen i Tyskland saknar auktoritet att påtvinga biskopar och lekfolk några sådana ändringar” heter det i uttalandet.

I uttalandet heter det bland annat att det är förbjudet att införa nya ledningsstrukturer i de katolska stiften i Tyskland utan att detta först har godkänts på universalkyrklig nivå, eftersom sådana åtgärder skulle utgöra ett hot mot kyrkans enhet.

Med hänvisning till påven Franciskus brev till katolikerna i Tyskland ”An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland” från år 2019 påminner man om att universalkyrkan lever i sina lokalkyrkor och lokalkyrkorna lever i gemenskap med universalkyrkan. ”En lokalkyrka som bryter sig ut ur universalkyrkan försvagas och kommer på sikt att dö”, citerar man ur påvens brev. Påven Franciskus har redan tidigare förklarat att han är besviken på att hans brev till katolikerna i Tyskland har negligerats och inte tagits på allvar.

Uttalandet från Vatikanen avslutas med att de förslag och uppfattningar som formuleras av den synodala vägen i Tyskland nu behöver inordnas i den katolska kyrkans globala synodal process så att de kan bli ömsesidigt berikande och bidra till kyrkans enhet.

Kathpress 21-07-2022

 

Se även:

https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2022-07/heiliger-stuhl-synodaler-weg-deutschland-lehre-moral-weltkirche.html