Vatikanen skärper reglerna mot pedofili

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Idag, den 15 juli, offentliggjorde Vatikanen kyrkolagens nya, strängare regler mot sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan.  De nya reglerna har godkänts av påven Benedictus XVI och de gäller med omedelbar verkan.

De nya reglerna innebär att man nu mycket snabbt kan avsätta (dvs ”laicera” eller ”avkraga”, alltså inte enbart avskeda från tjänsten) präster från prästämbetet i de fall då bevisläget är entydigt. I sådana fall krävs inte längre någon formell juridisk process alls.

Anklagelser mot präster som begått övergrepp ska inte lägre utredas enbart av präster, utan även lekmän ska involveras i sådana utredningar. Hittills har preskriptionstiden för sexövergrepp inom kyrkan varit tio år, nu förlängs den till 20 år, och i enskilda fall kan preskriptionstiden förlängas hur länge som helst.  Innehav eller spridning av barnpornografi blir straffbart för präster.  Dessutom fastslås att präster på alla nivåer – inklusive biskopar, ärkebiskopar och kardinaler – är underkastade den romerska Troskongregationens domvärjo i samtliga fall som rör sexövergrepp. Den senare regeln innebär att alla sexövergrepp av katolska präster på alla nivåer inom kyrkan över hela världen måste rapporteras till Vatikanens Troskongregation, oavsett var och av vem brottet begåtts.

I en kommentar till de nya reglerna förklarade påvens presstalesman, Federico Lombardi, vid en presskonferens i Vatikanen idag att de nya reglerna är en del av kyrkans interna lagstiftning, kyrkolagen. Därför finns i de nya reglerna ingenting om plikten att anmäla sexövergrepp till de civila myndigheterna och polisen. Men i en regelsamling som Vatikanen offentliggjorde redan i april i år heter det att kyrkan bör samarbeta med de civila myndigheterna i enlighet med respektive lands egen lagstiftning och anmäla alla fall av sexövergrepp till polisen.

För den som söker efter en mer utförlig information om kyrkans nya, skärpta regler mot sexövergrepp och barnpornografi hänvisar vi till Vatikanradions svenska hemsida, där man finner en utförlig text på svenska om saken. Klicka på denna länk.

Se dessutom på Vatikanens hemsida här.

Red., 2010-07-15/16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Idag, den 15 juli, offentliggjorde Vatikanen kyrkolagens nya, strängare regler mot sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan.  De nya reglerna har godkänts av påven Benedictus XVI och de gäller med omedelbar verkan.

De nya reglerna innebär att man nu mycket snabbt kan avsätta (dvs ”laicera” eller ”avkraga”, alltså inte enbart avskeda från tjänsten) präster från prästämbetet i de fall då bevisläget är entydigt. I sådana fall krävs inte längre någon formell juridisk process alls.

Anklagelser mot präster som begått övergrepp ska inte lägre utredas enbart av präster, utan även lekmän ska involveras i sådana utredningar. Hittills har preskriptionstiden för sexövergrepp inom kyrkan varit tio år, nu förlängs den till 20 år, och i enskilda fall kan preskriptionstiden förlängas hur länge som helst.  Innehav eller spridning av barnpornografi blir straffbart för präster.  Dessutom fastslås att präster på alla nivåer – inklusive biskopar, ärkebiskopar och kardinaler – är underkastade den romerska Troskongregationens domvärjo i samtliga fall som rör sexövergrepp. Den senare regeln innebär att alla sexövergrepp av katolska präster på alla nivåer inom kyrkan över hela världen måste rapporteras till Vatikanens Troskongregation, oavsett var och av vem brottet begåtts.

I en kommentar till de nya reglerna förklarade påvens presstalesman, Federico Lombardi, vid en presskonferens i Vatikanen idag att de nya reglerna är en del av kyrkans interna lagstiftning, kyrkolagen. Därför finns i de nya reglerna ingenting om plikten att anmäla sexövergrepp till de civila myndigheterna och polisen. Men i en regelsamling som Vatikanen offentliggjorde redan i april i år heter det att kyrkan bör samarbeta med de civila myndigheterna i enlighet med respektive lands egen lagstiftning och anmäla alla fall av sexövergrepp till polisen.

För den som söker efter en mer utförlig information om kyrkans nya, skärpta regler mot sexövergrepp och barnpornografi hänvisar vi till Vatikanradions svenska hemsida, där man finner en utförlig text på svenska om saken. Klicka på denna länk.

Se dessutom på Vatikanens hemsida här.

Red., 2010-07-15/16