Vatikanen stöder katolska medier i Afrika

Dr Paolo Ruffini, ordförande för Dikasteriet för kommunikation i Vatikanen, förmedlade dikasteriets uppskattning av och stöd till katolska mediers insats på den afrikanska kontinenten. Uttalandet offentliggjordes i samband med en konferens som hölls av organisationen Catholic Communicators of Africa, i åminnelse av 70-årsjubileet av Vatikanradions första sändning i Afrika. Temat för konferensen var ”Berättarkonst som ett verktyg att hantera rasfrågor och sociala spänningar i Afrika”.

Ruffini åberopar om Paulus VI:s dokument Africae terrarum, från den 29 oktober 1967, som lägger ut påvens vision för kyrkans sociala arbete i Afrika. Ruffini citerade Paulus VI:s ord från dokumentet: ”De afrikanska folkens röst genljuder i våra själar, lik den som hördes av Paulus när han befann sig i Troas: kom, hjälp oss, tiden är inne.” Ruffini påpekade dessutom att kommunikation är ett tveeggat svärd: det kan användas för att bygga en bättre värld eller för att förvärra redan befintliga spänningar, genom att sprida förbittring och antagonism.

Ruffini avslutade sitt tal med ett uttryck på det afrikanska språket KiSwahili, ”Tuko pamoja”, vilket betyder ”vi står tillsammans”.

Red. 2020-07-20

Detta är en nyhetstext. Den ursprungliga nyheten, samt hela Ruffinis anförande, finns i sin helhet på Vatican News hemsida.

Hela konferensen finns på YouTube, via denna länk.