Vatikanen uppmärksammar världsfiskedagen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De ungefär 60 miljoner personer över hela världen som är sysselsatta i fiskerinäringen behöver snar hjälp av det internationella samfundet. Detta enligt Vatikanen. Globalt sett lider denna näringsgren av flera svåra problem, som hotar människors existens och fisket som helhet, förklarade på måndagen kardinal Michael Czerny. Czerny är prefekt för dikasteriet för att främja en fullödig mänsklig utveckling, och han gjorde uttalandet på världsfiskedagen den 21 november. Som exempel nämndes klimatförändringar, inskränkningar i biologisk mångfald samt försurning av havet. Detta drabbar alla länder.

Med sitt näringsrika protein är fisk en livsviktig näringskälla för flera miljoner människor, sa kardinalen. Fiske bidrar alltså i väsentlig grad till tillgång på näring och till hälsa. Men många som är sysselsatta i fiske och vattenbruk arbetar under besvärliga förhållanden och i fattigdom. Detta gäller framför allt kvinnor. Enligt FN:s beräkningar  är ungefär 58,5 miljoner människor sysselsatta i fiske och vattenbruk. Czerny uppger att en övervägande majoritet av dessa bor i utvecklingsländer. I Asien bor 85 procent. Därnäst följer Afrika med 9 procent, Amerika med 4 procent samt Europa och Oceanien med vardera 1 procent.

Vatikanens representant kräver mera av internationellt samarbete för att ta itu med kränkningar av mänskliga rättigheter, usla och icke människovärdiga arbetsvillkor samt nedsmutsning av hav och vattendrag. Också kustområden förstörs genom utbyggnad av städer. Som exempel på destruktiva och icke hållbara fångstmetoder nämnde Czerny trålfiske, fabriksskepp, dynamit och cyanid. Det krävs ˮinnovativa lösningarˮ för alla dessa problem, som hör samman inbördes.

Czerny hänvisade även till sådant som har gått snett i samhället under coronapandemin. Detta har lärt oss att ”allt hör ihop och att vi alla sitter i samma båt”. Det gäller nu att samla alla ansträngningar och ”skapa ett nytt socialt medvetande och en ny form av solidaritet, där ingen lämnas efter eller överges”.

Kathpress 2022-11-21

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De ungefär 60 miljoner personer över hela världen som är sysselsatta i fiskerinäringen behöver snar hjälp av det internationella samfundet. Detta enligt Vatikanen. Globalt sett lider denna näringsgren av flera svåra problem, som hotar människors existens och fisket som helhet, förklarade på måndagen kardinal Michael Czerny. Czerny är prefekt för dikasteriet för att främja en fullödig mänsklig utveckling, och han gjorde uttalandet på världsfiskedagen den 21 november. Som exempel nämndes klimatförändringar, inskränkningar i biologisk mångfald samt försurning av havet. Detta drabbar alla länder.

Med sitt näringsrika protein är fisk en livsviktig näringskälla för flera miljoner människor, sa kardinalen. Fiske bidrar alltså i väsentlig grad till tillgång på näring och till hälsa. Men många som är sysselsatta i fiske och vattenbruk arbetar under besvärliga förhållanden och i fattigdom. Detta gäller framför allt kvinnor. Enligt FN:s beräkningar  är ungefär 58,5 miljoner människor sysselsatta i fiske och vattenbruk. Czerny uppger att en övervägande majoritet av dessa bor i utvecklingsländer. I Asien bor 85 procent. Därnäst följer Afrika med 9 procent, Amerika med 4 procent samt Europa och Oceanien med vardera 1 procent.

Vatikanens representant kräver mera av internationellt samarbete för att ta itu med kränkningar av mänskliga rättigheter, usla och icke människovärdiga arbetsvillkor samt nedsmutsning av hav och vattendrag. Också kustområden förstörs genom utbyggnad av städer. Som exempel på destruktiva och icke hållbara fångstmetoder nämnde Czerny trålfiske, fabriksskepp, dynamit och cyanid. Det krävs ˮinnovativa lösningarˮ för alla dessa problem, som hör samman inbördes.

Czerny hänvisade även till sådant som har gått snett i samhället under coronapandemin. Detta har lärt oss att ”allt hör ihop och att vi alla sitter i samma båt”. Det gäller nu att samla alla ansträngningar och ”skapa ett nytt socialt medvetande och en ny form av solidaritet, där ingen lämnas efter eller överges”.

Kathpress 2022-11-21

Detta är en nyhetstext.