Vatikanens nya regler mot sexövergrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har nu offentliggjort de nya riktlinjerna för den kyrkorättsliga processen vid anklagelser om sexuella övergrepp. Troskongregationens text föreligger ännu bara på engelska.

Pedofilpräster kan enligt de nya reglerna fråntas sitt ämbete snabbt utan något formellt rättsligt förfarande. Denna möjlighet kan användas i ”i särskilt svåra fall”, exempelvis när en statlig domstol har dömt förövaren eller bevisbördan är tung, heter det i riktlinjerna. Under sådana omständigheter kan Troskongregationen, som har hand om prästers sexuella överträdelser, direkt anhålla att påven omedelbart tar ett sådant avskedsbeslut, innan fallet hunnit prövas rättsligt inom kyrkan.

Troskongregationens skrivelse klargör det kyrkorättsliga läget sedan 2001, utifrån de båda rättskällorna Motu Proprio ”Sacramentorum sanctitatis tutela” (MPSST; 30 april 2001) å den ena sidan, och kyrkorättslagboken (codex) från 1983 å den andra. Man hänvisar till stiftens skyldighet att utreda varje antydan om sexuella övergrepp av präster.

Biskoparna uppmanas att redan under förundersökningarna pålägga de misstänkta prästerna begränsningar till skydd för möjliga vidare offer. Statliga lagar om att anmäla överträdelserna ”skall alltid efterlevas” heter det också i dokumentet.

Vicedirektorn för Vatikanens presstjänst, P. Ciro Benedettini, betonade vid presentationen av texten i måndags, den 12 april, att det offentliggjorda regelverket i sig inte är nytt. Sammanställningen gjordes faktiskt redan 2003. Men nu blir den tillgänglig för allmänheten för att tydliggöra ”den av påven önskade absoluta öppenheten” när det gäller sexuella övergrepp inom kyrkan.

Troskongregationen har – det blir tydligt i riktlinjerna – flera möjligheter, när ett fall av övergrepp kommer till dess kännedom. Alltefter graden av anklagelserna kan den antingen ge den lokale biskopen fullmakt att själv genomföra en straffprocess inför en lokal kyrklig domstol, eller också kan kongregationen sätta igång en förvaltningsprocess i det berörda stiftet.

”I verkligt tungt vägande fall, alltså när en civil domstol har dömt en präst för sexuellt övergrepp på minderåriga, eller när det finns uppenbara bevis, kan Troskongregationen förelägga fallet direkt för den Helige Fadern – med begäran att påven skall utfärda ett ’ex- ufficio-’dekret om att prästen ska fråntas ämbete och titel.

Kathpress 2010-04-12

När det gäller temat celibat och pedofili se Bitte Assarmos läsvärda Brännpunkt-artikel Celibatet skapar inte pedofiler i Svenska Dagbladet idag.

Intressant är också denna intervju med Hans-Ludwig Kröber, psykiatriker och professor i rättsmedicin i Berlin. Kröber har arbetat vetenskapligt med frågan om eventuella samband mellan celibat och pedofili. Enligt Kröber finns inget som helst samband mellan celibat och pedofii. Tvärtom förekommer pedofilövergrepp i mycket mindre utsträckning bland celibatära män, än bland män generellt sett.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har nu offentliggjort de nya riktlinjerna för den kyrkorättsliga processen vid anklagelser om sexuella övergrepp. Troskongregationens text föreligger ännu bara på engelska.

Pedofilpräster kan enligt de nya reglerna fråntas sitt ämbete snabbt utan något formellt rättsligt förfarande. Denna möjlighet kan användas i ”i särskilt svåra fall”, exempelvis när en statlig domstol har dömt förövaren eller bevisbördan är tung, heter det i riktlinjerna. Under sådana omständigheter kan Troskongregationen, som har hand om prästers sexuella överträdelser, direkt anhålla att påven omedelbart tar ett sådant avskedsbeslut, innan fallet hunnit prövas rättsligt inom kyrkan.

Troskongregationens skrivelse klargör det kyrkorättsliga läget sedan 2001, utifrån de båda rättskällorna Motu Proprio ”Sacramentorum sanctitatis tutela” (MPSST; 30 april 2001) å den ena sidan, och kyrkorättslagboken (codex) från 1983 å den andra. Man hänvisar till stiftens skyldighet att utreda varje antydan om sexuella övergrepp av präster.

Biskoparna uppmanas att redan under förundersökningarna pålägga de misstänkta prästerna begränsningar till skydd för möjliga vidare offer. Statliga lagar om att anmäla överträdelserna ”skall alltid efterlevas” heter det också i dokumentet.

Vicedirektorn för Vatikanens presstjänst, P. Ciro Benedettini, betonade vid presentationen av texten i måndags, den 12 april, att det offentliggjorda regelverket i sig inte är nytt. Sammanställningen gjordes faktiskt redan 2003. Men nu blir den tillgänglig för allmänheten för att tydliggöra ”den av påven önskade absoluta öppenheten” när det gäller sexuella övergrepp inom kyrkan.

Troskongregationen har – det blir tydligt i riktlinjerna – flera möjligheter, när ett fall av övergrepp kommer till dess kännedom. Alltefter graden av anklagelserna kan den antingen ge den lokale biskopen fullmakt att själv genomföra en straffprocess inför en lokal kyrklig domstol, eller också kan kongregationen sätta igång en förvaltningsprocess i det berörda stiftet.

”I verkligt tungt vägande fall, alltså när en civil domstol har dömt en präst för sexuellt övergrepp på minderåriga, eller när det finns uppenbara bevis, kan Troskongregationen förelägga fallet direkt för den Helige Fadern – med begäran att påven skall utfärda ett ’ex- ufficio-’dekret om att prästen ska fråntas ämbete och titel.

Kathpress 2010-04-12

När det gäller temat celibat och pedofili se Bitte Assarmos läsvärda Brännpunkt-artikel Celibatet skapar inte pedofiler i Svenska Dagbladet idag.

Intressant är också denna intervju med Hans-Ludwig Kröber, psykiatriker och professor i rättsmedicin i Berlin. Kröber har arbetat vetenskapligt med frågan om eventuella samband mellan celibat och pedofili. Enligt Kröber finns inget som helst samband mellan celibat och pedofii. Tvärtom förekommer pedofilövergrepp i mycket mindre utsträckning bland celibatära män, än bland män generellt sett.