Vatikanens sändebud till WHO kräver erkännande av trosbaserad vård

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens delegat ärkebiskopen Zygmunt Zimowski sade i sitt anförande på 65:e Världshälsoförsamlingen i Genève att kyrkan stöder full tillgång till hälso- och sjukvård och alla stater måste respektera och välkomna de insatser som privata aktörer bidrar med för att uppnå detta mål.

Inom olika nationer kan ”utvecklingen mot heltäckande hälso- och sjukvård inte vara statens ansvar ensamt. Utvecklingen behöver stöd från det civila samhället och andra aktörer vars bidrag är mycket viktigt”, sade ärkebiskop Zimowski i sitt tal.

Mötet i Genève är det forum genom vilket WHO styrs av sina 194 medlemsländer och är WHO:s högsta beslutande organ och består av hälso- och socialministrar från medlemsstaterna.

I sitt anförande sade ärkebiskop Zimowski även att länder ”bör erkänna och stödja olika initiativ” som erbjuder hjälp, inklusive det arbete som kommer från trosbaserade organisationer.

Den katolska kyrkan, noterade han, bidrar med sjukvård över hela världen och oftast i ett gott samarbete med staten.

Samtidigt underströk ärkebiskop Zimowski, att regeringar bör respektera subsidiaritetsprincipen och den autonomi kyrkans sjukvårdsinstitutioner innehar samt samvetsfriheten för katolsk sjukvårdspersonal. ”De insatser och bidrag organisationer och institutioner ger inom hälso- och sjukvården förtjänar erkännande och stöd från både staten och det internationella samfundet, utan att tvinga dem att delta i verksamheter som de finner moraliskt oacceptabla”, konstaterade han.

På en global nivå är den katolska kyrkan en betydande aktör, ett faktum som ärkebiskopen underströk kommer från dess barmhärtighetssträvan. Han tillade att katolska kyrkan driver ”över 120 000 social-, hälso- och vårdinrättningar över hela världen”, och är i ”många utvecklingsländer, en av nyckelpartnerna till den statliga hälso- och sjukvården och tillhandahåller vård i avlägsna områden på landsbygden till människor med låga inkomster”.

Enligt Catholic Health Association, driver den katolska kyrkan 12,6 procent av alla sjukhus och mer än 400 vårdcentraler samt 1500 specialiserade vårdinrättningar i USA.

CNA 2012-05-23

Förkortad version av artikeln. https://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-delegate-insists-on-respect-for-faith-based-health-care/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens delegat ärkebiskopen Zygmunt Zimowski sade i sitt anförande på 65:e Världshälsoförsamlingen i Genève att kyrkan stöder full tillgång till hälso- och sjukvård och alla stater måste respektera och välkomna de insatser som privata aktörer bidrar med för att uppnå detta mål.

Inom olika nationer kan ”utvecklingen mot heltäckande hälso- och sjukvård inte vara statens ansvar ensamt. Utvecklingen behöver stöd från det civila samhället och andra aktörer vars bidrag är mycket viktigt”, sade ärkebiskop Zimowski i sitt tal.

Mötet i Genève är det forum genom vilket WHO styrs av sina 194 medlemsländer och är WHO:s högsta beslutande organ och består av hälso- och socialministrar från medlemsstaterna.

I sitt anförande sade ärkebiskop Zimowski även att länder ”bör erkänna och stödja olika initiativ” som erbjuder hjälp, inklusive det arbete som kommer från trosbaserade organisationer.

Den katolska kyrkan, noterade han, bidrar med sjukvård över hela världen och oftast i ett gott samarbete med staten.

Samtidigt underströk ärkebiskop Zimowski, att regeringar bör respektera subsidiaritetsprincipen och den autonomi kyrkans sjukvårdsinstitutioner innehar samt samvetsfriheten för katolsk sjukvårdspersonal. ”De insatser och bidrag organisationer och institutioner ger inom hälso- och sjukvården förtjänar erkännande och stöd från både staten och det internationella samfundet, utan att tvinga dem att delta i verksamheter som de finner moraliskt oacceptabla”, konstaterade han.

På en global nivå är den katolska kyrkan en betydande aktör, ett faktum som ärkebiskopen underströk kommer från dess barmhärtighetssträvan. Han tillade att katolska kyrkan driver ”över 120 000 social-, hälso- och vårdinrättningar över hela världen”, och är i ”många utvecklingsländer, en av nyckelpartnerna till den statliga hälso- och sjukvården och tillhandahåller vård i avlägsna områden på landsbygden till människor med låga inkomster”.

Enligt Catholic Health Association, driver den katolska kyrkan 12,6 procent av alla sjukhus och mer än 400 vårdcentraler samt 1500 specialiserade vårdinrättningar i USA.

CNA 2012-05-23

Förkortad version av artikeln. https://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-delegate-insists-on-respect-for-faith-based-health-care/