Vattenuttaget från Döda havet måste regleras i framtiden

Enligt uppgifter i medier är det inte längre tillåtet att utan begränsningar pumpa vatten ur Döda havet. Distriktsdomstolen i Haifa beviljade på måndagen den begäran som miljövårdsgruppen Adam Teva V’Din inlämnat, och där man vänder sig mot att företaget Dead Sea Works har fått hämta vatten i obegränsad utsträckning ur Döda havet, detta enligt dagstidningen Haaretz.

Döda havet. Foto: Wikimedia commons.

Företaget får i fortsättningen endast pumpa vatten ur Döda havet till artificiella bassänger, när de beviljats en särskild licens för detta som begränsar den vattenmängd som får disponeras. Den ansvarige domaren bedömde att den tidigare överenskommelsen mellan den israeliska vattenmyndigheten och Dead Sea Works i frågan inte är tillfredsställande. Domstolen fastlade inte en bestämd frist för det nya regelverket.

Vattennivån i Döda havet har sjunkit sedan flera år tillbaka med omkring en meter årligen. Vilken andel av denna nivåsänkning som beror på Dead Sea Works verksamhet är inte helt obestridligt. Företaget pumpar årligen upp till 300 miljoner kubikmeter vatten till bassänger där det avdunstar, för att på så sätt utvinna mineraler. Vad som sedan återstår, omkring en tredjedel, leds tillbaka till Döda havet. Företaget har därför gjort gällande, att det bestående regelverket tillåter att man fullt ut använder de resurser som Döda havet och de floder som mynnar i detta erbjuder.

Miljövänner har sedan flera år strävat efter att man ska begränsa uttaget av vatten ur Döda havet. Bland annat måste mera effektiva och ekonomiska tekniska lösningar befrämjas för att förhindra att Döda havet töms på vatten. Sådana framsteg när det gäller utvinnandet av mineralerna, som till exempel införandet av membranteknologi, skulle kunna reducera vattenförbrukningen väsentligt.

Kathpress 2019-08-14