Vicepresidenten: ingen reform på Kuba

På en presskonferens (se Cubadebate med tv-bilder) på tisdagen 27/3 i samband med påven Benedictus XVI:s besök, hävdade kubas vicepresident Marino Murillo att ”på Kuba kommer ingen politisk reform att genomföras”.

”Det kommer inte att bli några politiska förändringar på Kuba, men vi gör nödvändiga uppdateringar av den ekonomiska modellen”, försäkrade Murillo. Vicepresidenten fortsatte: ”Utgångspunkten för Kuba tycks likna den ekonomiska situation som rådde i Sovjetunionen på den tiden. Vi har också många affärsförbindelser med det landet. Vi har studerat vad hela världen – Kina, Vietnam, Ryssland och andra europeiska länder – har gjort för att modifiera sina ekonomiska modeller. Syfte med dessa studier har varit att förstå den metod de har använt och de ekonomiska teorier de har tillämpat.” Det betyder emellertid inte, betonade Murillo, att ”vi kommer att automatiskt kopiera det som andra har gjort. Det är visserligen alltid värt att lära sig av andra länder, men det vore ett misstag att härma det som andra som andra gjort. Av deras erfarenheter drar vi lärdom, men på Kuba kommer ingen politisk reform att genomföras.”

Red. Signum 2012-03-27