Vietnam: Humanitära insatser i svårtillgänglig region

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska biståndsorganisationen Caritas har i stiftet Hung Hoa, Vietnam, organiserat en humanitär insats för den fattigaste befolkningen i provinsen Lao Cai i nordvästra delen av landet, längs gränsen mot Kina. Caritas inriktar sig särskilt på att lösa sjukvårdsproblemen i en region som är mycket bergig och svårtillgänglig och där det varken finns läkare eller tillräckliga faciliteter för att klara befolkningens behov. Den nuvarande provinsen Lao Cai tillkom för tjugo år sedan, då provinsen Hoang Lien Son delades och är bland de fattigaste och mest underutvecklade i landet. Levnadsvillkoren är svåra, resurserna begränsade och den sjukvård som finns är eftersatt, med få om ens några mediciner som människorna kan få.

De som har behov av medicinsk behandling har bara två alternativ och båda är extremt besvärliga. Man kan antingen ta sig över gränsen och läggas in på sjukhus i Kina, eller ta sig till huvudstaden Hanoi och hoppas få en sjukhusplats där. Praktiskt taget ingen har de ekonomiska resurser som krävs.

Det var dessa skäl som fick katolska frivilliga i Caritas i Hung Hoa att försöka möta dessa behov på ett praktiskt sätt, genom att inledningsvis starta ett projekt som skulle satsa på ögonsjukdomar, som är mycket vanliga i regionen. Med bistånd från organisationen ”Merciful Heart of Jesus” och generös medverkan från några oftalmologers sida kunde man mellan den 2 och 7 april 2013 starta en satsning på synvård i en klinik i provinsen. Initiativet togs av ledaren för Caritas i stiftet, en präst, en kaplan från församlingen i Lao Cai, två sjukvårdsutbildade nunnor från institutet ”Sisters Lovers of the Cross”, samt två sjuksköterskor.

Att denna satsning kröntes med framgång bevisas av att läkarna under dessa få dagar klarade 1 035 besök, 228 korta sjukhusvistelser, 126 102 starroperationer och andra åtgärder mot tumörer i synområdet. Enligt lokala källor skedde ”många snabba och framgångsrika ingrepp” och patienterna säg vara ”nöjda och tacksamma”, tack vare de mediciner som – avgiftsfritt – distribuerades till befolkningen.

Stiftet Hung Hoa bildades 1960 i ett område bestående av 55 000 kvadratkilometer i norr, längs gränserna mot Kina respektive Laos. Det har 198 000 katoliker, som utgör 3,5 procent av en befolkning på sex miljoner. Det finns många etniska minoriteter, särskilt Hmong. 2003 hade man 4 635 dop, trots att det bara finns 24 präster för de 80 församlingarna. Sedan mars 2011 står man under biskop Kean-Marie Vu Tat, tidigare hjälpbiskop i samma stift.

AsiaNews.it 2013-04-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska biståndsorganisationen Caritas har i stiftet Hung Hoa, Vietnam, organiserat en humanitär insats för den fattigaste befolkningen i provinsen Lao Cai i nordvästra delen av landet, längs gränsen mot Kina. Caritas inriktar sig särskilt på att lösa sjukvårdsproblemen i en region som är mycket bergig och svårtillgänglig och där det varken finns läkare eller tillräckliga faciliteter för att klara befolkningens behov. Den nuvarande provinsen Lao Cai tillkom för tjugo år sedan, då provinsen Hoang Lien Son delades och är bland de fattigaste och mest underutvecklade i landet. Levnadsvillkoren är svåra, resurserna begränsade och den sjukvård som finns är eftersatt, med få om ens några mediciner som människorna kan få.

De som har behov av medicinsk behandling har bara två alternativ och båda är extremt besvärliga. Man kan antingen ta sig över gränsen och läggas in på sjukhus i Kina, eller ta sig till huvudstaden Hanoi och hoppas få en sjukhusplats där. Praktiskt taget ingen har de ekonomiska resurser som krävs.

Det var dessa skäl som fick katolska frivilliga i Caritas i Hung Hoa att försöka möta dessa behov på ett praktiskt sätt, genom att inledningsvis starta ett projekt som skulle satsa på ögonsjukdomar, som är mycket vanliga i regionen. Med bistånd från organisationen ”Merciful Heart of Jesus” och generös medverkan från några oftalmologers sida kunde man mellan den 2 och 7 april 2013 starta en satsning på synvård i en klinik i provinsen. Initiativet togs av ledaren för Caritas i stiftet, en präst, en kaplan från församlingen i Lao Cai, två sjukvårdsutbildade nunnor från institutet ”Sisters Lovers of the Cross”, samt två sjuksköterskor.

Att denna satsning kröntes med framgång bevisas av att läkarna under dessa få dagar klarade 1 035 besök, 228 korta sjukhusvistelser, 126 102 starroperationer och andra åtgärder mot tumörer i synområdet. Enligt lokala källor skedde ”många snabba och framgångsrika ingrepp” och patienterna säg vara ”nöjda och tacksamma”, tack vare de mediciner som – avgiftsfritt – distribuerades till befolkningen.

Stiftet Hung Hoa bildades 1960 i ett område bestående av 55 000 kvadratkilometer i norr, längs gränserna mot Kina respektive Laos. Det har 198 000 katoliker, som utgör 3,5 procent av en befolkning på sex miljoner. Det finns många etniska minoriteter, särskilt Hmong. 2003 hade man 4 635 dop, trots att det bara finns 24 präster för de 80 församlingarna. Sedan mars 2011 står man under biskop Kean-Marie Vu Tat, tidigare hjälpbiskop i samma stift.

AsiaNews.it 2013-04-19