Wikander i DN om Dödahavsrullarna

Den nya översättningen av Dödahavsrullarna kommenteras av Ola Wikander i Dagens Nyheter, i en helsidesartikel med rubriken ”Praktverket ’Dödahavsrullarna’ talar till vår apokalyptiska tid”. Artikeln kan läsas här via denna länk

En av översättarna är Håkan Ulfgard, adjungerad professor i exegetik vid Newmaninstitutet. En annan är Tord Fornberg, docent i Nya testamentets exegetik vid Newmaninstitutet. Den 12–13 februari arrangerades ett symposium vid Newmaninstitutet om Dödahavsrullarna (läs mer här).

Red. 2018-02-26

Ola Wikanders artikel finns här