Workshop i Kenya om katolska journalisters roll

Katolska journalister från Afrika började den 23 juli en fyra dagars workshop om vilken roll som medierna har i fredsbyggande, konfliktlösning och gott föredöme.

Konferensen anordnas av L’Union Catholique Africaine de la Presse (UCAP) och hålls i Mombasa, Kenya och samlar journalister från Kenya, Burkina Faso, Uganda, Tanzania, Ghana, Sydafrika, Zimbabwe, Etiopien med flera.

Ärkebiskop Boniface Lele från ärkestiftet i Mombasa, öppnade officiellt konferensen och utmanade journalisterna att sträva efter att hjälpa kontinenten att främja fred bland sitt folk. Han uppmanade dem att övervaka förflyttningar av vapen och nya frågor som leder till konflikt och eldar på i konfliktzoner.

Ärkebiskop Lele vädjade till de katolska journalisterna, att främja ett kristet sätt genom sin kommunikation på den digitala arenan. Ärkebiskopen sade även att kyrkan är bekymrad av internet som ett nätverk för kommunikation. ”De sociala nätverken har inte bara förändrat hur vi kommunicerar, men kommunikationen i sig själv, så mycket att man skulle kunna säga att vi lever i en tid av stor kulturell förändring”, sade han. ”Den hastighet med vilken information kan färdas i dag har förminskat världen till en ”global by”, betonade han.

Han uppmanade också journalisterna att uppmuntra sina biskopar att komma ut och hjälpa till att förena människor i områden där det finns konflikter.

Joseph Warungu, som arbetade för BBC i nästan 20 år, noterade i sitt tal att mediernas roll med att sätta agendan har kapats av politiker och media har släpat efter. Istället för att förutse och förbereda sig har man nöjt sig med att bara rapportera om dem. Warungu uppmanade journalisterna att ta tillbaka kontrollen över dagordningen och använda sin roll för att säkerställa varaktig fred och hållbar utveckling.

I den fyra dagar långa workshopen deltar även en representant från Vatikanen, Catholic News Agency och The Catholic Media Council (CAMECO).

allAfrica.com 2012-07-23