Ytterligare 86 miljoner barn hotas av fattigdom på grund av coronaviruset

Biståndsorganisationer inriktade på stöd till barn befarar att coronapandemin kommer att leda till en ökning över hela världen av antalet barn i familjer som är drabbade av fattigdom. Enligt en aktuell analys från Rädda Barnen och Unicef kan antalet drabbade barn ha ökat med 86 miljoner vid slutet av år 2020. Detta motsvarar en ökning med 15 procent, enligt en rapport på torsdagen. Om familjer inte snabbt skyddas från de ekonomiska riskerna, skulle det betyda att i länder med låga eller medehöga inkomster kommer vid årets slut sammanlagt 672 miljoner barn att leva under de nationella fattigdomsgränserna.

Ungefär två tredjedelar av de drabbade barnen bor enligt rapporten i Afrika, söder om Sahara, och i Sydostasien. Europa och Centralasien kan vara de områden som drabbas mest av en ökning av barnfattigdomen, med upp till 44 procent. I Latinamerika och Karibien ligger ökningen sannolikt på 22 procent. ”Covid-19-pandemin har utlöst en sällan skådad ekonomisk och social kris, som rycker undan grunden för försörjningen för många familjer”, sade Henrietta Fore, högsta chef för Unicef. Utan resoluta insatser kan detta för de fattigaste familjerna innebära nöd i en omfattning som inte har förekommit på decennier.

Chefen för Save the Children International (Rädda Barnen), Inger Ashing, betonade att ”den omskakande ökningen av fattigdom orsakad av covid-19-pandemin drabbar barnen särskilt hårt”. Redan före pandemin saknade alltså två tredjedelar av barn över hela världen sociala skyddsnät. ”Deras familjer har inte mycket att sätta emot i ekonomiska nödsituationer och kan snabbt hamna i generationsöverskridande ond cirkel av fattigdom”, sade hon vidare.

De båda biståndsorganisationerna inriktade på stöd till barn vädjade till regeringar att de snart och i stor omfattning skall utvidga omfattningen av sociala skyddsnät och program, för att mildra covid-19:s effekter på barn i inkomstsvaga familjer.

Kathpress 2020-05-28

Detta är en nyhetstext.