Anglikansk evensong för första gången i Peterskyrkan

Måndagen den 13 mars kommer för första gången en anglikansk så kallad evensong att firas i Peterskyrkan i Vatikanen. Evensong är en engelsk gudstjänst med gamla anor, i form av körsång för sena eftermiddagar eller tidiga aftnar. Den utformades ursprungligen som en sammanslagning av de monastiska, katolska tidebönerna vesper och completorium.

Tillståndet att fira anglikansk evensong i den katolska kyrkans största och främsta helgedom gavs av kardinal Angelo Comastri, ärkepräst i Peterskyrkan, under ett möte med den anglikanske ärkebiskopen David Moxon som är chef för det anglikanska centret i Rom.

Moxon kommer att presidera vid gudstjänsten som ska äga rum kl 15.00 lokal tid, och den katolske ärkebiskopen Arthur Roche, sekreterare vid Vatikanens kongregation för gudstjänstliv och sakramentsdisciplin, kommer att predika. Sången kommer att framföras av kören från Merton College i Oxford.

I ett uttalande säger det anglikanska centret i Rom att kardinal Comastris tillstånd är en gest som ”återspeglar de fördjupade banden av uppskattning och förtroende mellan den anglikanska gemenskapen och den romersk-katolska kyrkan”.

Evensong-gudstjänsten kommer att äga rum fem månader efter att påven Franciskus och den anglikanska gemenskapens överhuvud Justin Welby, ärkebiskop av Canterbury, i oktober förra året firade vesper tillsammans i basilikan San Gregorio al Celio i Rom för att uppmärksamma det anglikanska centrets femtioårsjubileum. Dagen, den 18 mars, har valts eftersom den ligger närmast den dag då den anglikanska gemenskapen firar minnet av Gregorius den store [påve 590–604, som hade stor betydelse för den tidiga kristna missionen bland germaner i Europa och för utvecklingen av den kristna liturgin och som firas i den katolska kyrkan den 3 september – övers.anm.], som alltmer har kommit att bli ett inofficiellt skyddshelgon för relationerna mellan anglikaner och katoliker.

Catholic Herald, 2017-02-07

http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/02/07/123225/