anglikanska kyrkan

Filter

Datumintervall
Måndagen den 13 mars kommer för första gången en anglikansk så kallad evensong att firas i Peterskyrkan i Vatikanen. Evensong är en engelsk gudstjänst med gamla anor, i form av...
Ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, väntas nu trots allt resa till ett stort möte med konservativa kyrkoledare i Nairobi. Welby ska ha föredragit ett annat internationellt möte med kyrkoledare på...
Homosexuella katoliker kommer i framtiden inte få tillstånd att fira egna gudstjänster i stadsdelen Soho i London. Under sex års tid har så kallade ”Soho-mässor” firats i kyrkan Our Lady...
Justin Welby, 56 år gammal och biskop av Durham i nordöstra England, kan bli ny ärkebiskop av Canterbury och därmed primas för den världsvida anglikanska kyrkan. Brittiska spelbolag (bookmakers) satte...
Den anglikanska statskyrkan i England har gjort sig av med sin andel i Rupert Murdochs mediakoncern New Corporation. Försäljningen av aktier till ett värde av 2,4 miljoner euro följer på...
De två stora kyrkorna i England är båda motståndare till att omdefiniera äktenskapet. Liksom den anglikanska statskyrkan har nu också de katolska biskoparna i England och Wales uttalat sig mot...
Nästan hälften av medlemmarna i en anglikansk församling i södra London har, tillsammans med sin kyrkoherde, gått över till den katolska kyrkan. Den 63-årige prästen Donald Minchew, från Croydon i...
Den anglikanska kyrkogemenskapens ledare, ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, lämnar sin tjänst i och med utgången av 2012. Den 61-årige Williams kommer från och med januari 2013 att undervisa vid...