Tagged 'anglikanska kyrkan'

Anglikanska kyrkan säljer sina Murdoch aktier

Den anglikanska statskyrkan i England har gjort sig av med sin andel i Rupert Murdochs mediakoncern New Corporation. Försäljningen av aktier till ett värde av 2,4 miljoner euro följer på rekommendation från en kyrklig etikkommission, tillkännagav kyrkoledningen i London. Motiveringen…

Kyrkor i England om homoäktenskap

De två stora kyrkorna i England är båda motståndare till att omdefiniera äktenskapet. Liksom den anglikanska statskyrkan har nu också de katolska biskoparna i England och Wales uttalat sig mot en planerad vidgning av äktenskapsbegreppet till att även omfatta partnerskap…

Anglikaner i London konverterar

Nästan hälften av medlemmarna i en anglikansk församling i södra London har, tillsammans med sin kyrkoherde, gått över till den katolska kyrkan. Den 63-årige prästen Donald Minchew, från Croydon i södra London, vänder den anglikanska kyrkan ryggen, på grund av…

Vincent Nichols kommer att sakna Rowan Williams

Den anglikanska kyrkogemenskapens ledare, ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, lämnar sin tjänst i och med utgången av 2012. Den 61-årige Williams kommer från och med januari 2013 att undervisa vid Magdalene College i Cambridge, meddelade Lambeth Palace på fredagen den…