Förändringar i själavården för homosexuella i London

Homosexuella katoliker kommer i framtiden inte få tillstånd att fira egna gudstjänster i stadsdelen Soho i London. Under sex års tid har så kallade ”Soho-mässor” firats i kyrkan Our Lady of the Assumption, men ärkebiskop Vincent Nichols ger inte längre tillstånd till det. Detta enligt nätupplagan av Catholic Herald. I samma veva har ärkebiskop Nichols beslutat att låta kyrkan ingå i personalordinariatet Our Lady of Walsingham. Detta ordinariat tillhör före detta anglikaner, som mycket på grund av missnöje med liberala tendenser i sitt förra trossamfund (Anglikanska kyrkan) övergått till katolska kyrkan.
Ärkebiskop Nichols, som också är ordförande i den katolska biskopskonferensen i England och Wales, säger dessutom, att själavården för troende homosexuella framöver kommer att ges i jesuitkyrkan (The Church of the Immaculate Conception Farm street) i stadsdelen Mayfair i London. Det handlar inte om att här organisera regelbundna gudstjänster, i jesuitkyrkan i stället. Målsättningen är snarare att ge pastoralt stöd till människor ”i svåra omständigheter” och leda dem till ”ett fullt och värdigt deltagande i mässfirandet”.
Genom åren har situationen för människor i samkönade förhållanden ändrats både socialt och civilrättsligt, menar Nichols, ”men principerna i själavården som kyrkan erbjuder och kyrkans lära i fråga om socialmoral har däremot inte ändrats”. En viktig princip för själavården är omsorgen om den inneboende värdigheten hos varje person och den respekt som måste visas varje människa. Samtidigt kan varken en biskop eller lekfolk bortse från, att enligt katolsk lära är äktenskapet mellan man och kvinna den egentliga hemvisten för sexualiteten. I Storbritannien diskuteras för närvarande en ändring av lagen om äktenskap, som kan öppna upp för samkönade äktenskap. Den katolska kyrkan, liksom representanter för andra kristna samfund, är dock emot detta.
Kathpress 2013-01-02
https://www.catholicherald.co.uk/news/2013/01/02/archbishop-nichols-ends-soho-masses-after-six-years/
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Homosexuella katoliker kommer i framtiden inte få tillstånd att fira egna gudstjänster i stadsdelen Soho i London. Under sex års tid har så kallade ”Soho-mässor” firats i kyrkan Our Lady of the Assumption, men ärkebiskop Vincent Nichols ger inte längre tillstånd till det. Detta enligt nätupplagan av Catholic Herald. I samma veva har ärkebiskop Nichols beslutat att låta kyrkan ingå i personalordinariatet Our Lady of Walsingham. Detta ordinariat tillhör före detta anglikaner, som mycket på grund av missnöje med liberala tendenser i sitt förra trossamfund (Anglikanska kyrkan) övergått till katolska kyrkan.
Ärkebiskop Nichols, som också är ordförande i den katolska biskopskonferensen i England och Wales, säger dessutom, att själavården för troende homosexuella framöver kommer att ges i jesuitkyrkan (The Church of the Immaculate Conception Farm street) i stadsdelen Mayfair i London. Det handlar inte om att här organisera regelbundna gudstjänster, i jesuitkyrkan i stället. Målsättningen är snarare att ge pastoralt stöd till människor ”i svåra omständigheter” och leda dem till ”ett fullt och värdigt deltagande i mässfirandet”.
Genom åren har situationen för människor i samkönade förhållanden ändrats både socialt och civilrättsligt, menar Nichols, ”men principerna i själavården som kyrkan erbjuder och kyrkans lära i fråga om socialmoral har däremot inte ändrats”. En viktig princip för själavården är omsorgen om den inneboende värdigheten hos varje person och den respekt som måste visas varje människa. Samtidigt kan varken en biskop eller lekfolk bortse från, att enligt katolsk lära är äktenskapet mellan man och kvinna den egentliga hemvisten för sexualiteten. I Storbritannien diskuteras för närvarande en ändring av lagen om äktenskap, som kan öppna upp för samkönade äktenskap. Den katolska kyrkan, liksom representanter för andra kristna samfund, är dock emot detta.
Kathpress 2013-01-02
https://www.catholicherald.co.uk/news/2013/01/02/archbishop-nichols-ends-soho-masses-after-six-years/