Kyrkor i England om homoäktenskap

De två stora kyrkorna i England är båda motståndare till att omdefiniera äktenskapet. Liksom den anglikanska statskyrkan har nu också de katolska biskoparna i England och Wales uttalat sig mot en planerad vidgning av äktenskapsbegreppet till att även omfatta partnerskap mellan personer av samma kön. Med ett sådant steg skulle äktenskapet bli en rent rättslig inramning av en relation och därmed förlora sin karaktär som grund för familjen, förklarade i tisdags biskopskonferensen i England och Wales.

De anglikanska biskoparna hade tidigare yttrat sig i ett omfattande ställningstagande. De förutspådde rättstvister och ansträngda relationer mellan stat och kyrka om premiärminister David Cameron skulle genomdriva ett sådant lagförslag.

De katolska biskoparna anklagar regeringen för att redan i förväg ha fattat sitt beslut. Så frågar man i utredningsdirektiven inte om en ändrad lagstiftning är meningsfull utan bara hur den skall genomföras på bästa sätt. Planerna är inte tillräckligt diskuterade. Barnen omnämns inte en enda gång i regeringens dokument; istället ligger allt fokus på paret.

En reform av äktenskapsbegreppet motsvarar inte ”den allmänna och omedelbara förståelse av äktenskap, som människor delar oavsett religionstillhörighet”, säger de katolska biskoparna. En lagändring skulle få oåterkalleliga följder för samhället. Konsekvenserna kan ”regeringen vare sig förutse eller kontrollera”.

Kathpress 2012-06-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De två stora kyrkorna i England är båda motståndare till att omdefiniera äktenskapet. Liksom den anglikanska statskyrkan har nu också de katolska biskoparna i England och Wales uttalat sig mot en planerad vidgning av äktenskapsbegreppet till att även omfatta partnerskap mellan personer av samma kön. Med ett sådant steg skulle äktenskapet bli en rent rättslig inramning av en relation och därmed förlora sin karaktär som grund för familjen, förklarade i tisdags biskopskonferensen i England och Wales.

De anglikanska biskoparna hade tidigare yttrat sig i ett omfattande ställningstagande. De förutspådde rättstvister och ansträngda relationer mellan stat och kyrka om premiärminister David Cameron skulle genomdriva ett sådant lagförslag.

De katolska biskoparna anklagar regeringen för att redan i förväg ha fattat sitt beslut. Så frågar man i utredningsdirektiven inte om en ändrad lagstiftning är meningsfull utan bara hur den skall genomföras på bästa sätt. Planerna är inte tillräckligt diskuterade. Barnen omnämns inte en enda gång i regeringens dokument; istället ligger allt fokus på paret.

En reform av äktenskapsbegreppet motsvarar inte ”den allmänna och omedelbara förståelse av äktenskap, som människor delar oavsett religionstillhörighet”, säger de katolska biskoparna. En lagändring skulle få oåterkalleliga följder för samhället. Konsekvenserna kan ”regeringen vare sig förutse eller kontrollera”.

Kathpress 2012-06-13