Tagged 'homoäktenskap'

Kyrkor i England om homoäktenskap

De två stora kyrkorna i England är båda motståndare till att omdefiniera äktenskapet. Liksom den anglikanska statskyrkan har nu också de katolska biskoparna i England och Wales uttalat sig mot en planerad vidgning av äktenskapsbegreppet till att även omfatta partnerskap…