Tre miljoner irländare får folkomrösta om homoäktenskap den 22 maj

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På fredag folkomröstar Irland om införandet av det så kallade homoäktenskapet. Mer än tre miljoner röstberättigade uppmanas att rösta för eller emot ett likställande av det homosexuella partnerskapet med det traditionella äktenskapet. Företrädare för den katolska kyrkan har inför omröstningen tydligt uttalat sig mot homoäktenskap. Under titeln ”Äktenskapets innebörd” varnade biskoparna redan för flera månader sedan i ett brev till de troende för en omdefiniering av äktenskapet, eftersom dess innebörd som ”samhällets grundpelare” därigenom skulle undergrävas.

Fyra biskopar lät i söndags egna herdabrev uppläsas vid gudstjänsterna. I dessa ger man rådet att rösta nej i folkomröstningen på fredag för de det allmänna bästas skull. Skulle folkomröstningen resultera i ett ja till ”homoäktenskap”, fruktar man att det kan få allvarliga konsekvenser. Dessutom kommer det att bli allt svårare att tala offentligt om äktenskapet mellan man och kvinna.

Opinionsundersökningar tyder på en klar majoritet för en ändring av grundlagen. Det skulle i så fall bli första gång i världen som ”homoäktenskap” införs genom folkomröstning. Hos grannen Storbritannien är det möjligt att ingå samkönade äktenskap.

Den konservativa regeringen under Enda Kenny står bakom det nya lagförslaget. Regeringsmedlemmarna uppmanar återkommande folk att gå och rösta. Resultatet av omröstningen väntas under lördagen.

Irland är av tradition ett katolskt präglat land. Abort var fram till 2013 utan undantag kriminaliserat, homosexualitet fram till 1993. Skandalerna med sexuella och fysiska övergrepp mot barn inom kyrkliga institutioner drabbade Irland särskilt hårt och har under de senaste åren kraftigt bidragit till sekulariseringen av det irländska samhället.

Kathpress 2015-05-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På fredag folkomröstar Irland om införandet av det så kallade homoäktenskapet. Mer än tre miljoner röstberättigade uppmanas att rösta för eller emot ett likställande av det homosexuella partnerskapet med det traditionella äktenskapet. Företrädare för den katolska kyrkan har inför omröstningen tydligt uttalat sig mot homoäktenskap. Under titeln ”Äktenskapets innebörd” varnade biskoparna redan för flera månader sedan i ett brev till de troende för en omdefiniering av äktenskapet, eftersom dess innebörd som ”samhällets grundpelare” därigenom skulle undergrävas.

Fyra biskopar lät i söndags egna herdabrev uppläsas vid gudstjänsterna. I dessa ger man rådet att rösta nej i folkomröstningen på fredag för de det allmänna bästas skull. Skulle folkomröstningen resultera i ett ja till ”homoäktenskap”, fruktar man att det kan få allvarliga konsekvenser. Dessutom kommer det att bli allt svårare att tala offentligt om äktenskapet mellan man och kvinna.

Opinionsundersökningar tyder på en klar majoritet för en ändring av grundlagen. Det skulle i så fall bli första gång i världen som ”homoäktenskap” införs genom folkomröstning. Hos grannen Storbritannien är det möjligt att ingå samkönade äktenskap.

Den konservativa regeringen under Enda Kenny står bakom det nya lagförslaget. Regeringsmedlemmarna uppmanar återkommande folk att gå och rösta. Resultatet av omröstningen väntas under lördagen.

Irland är av tradition ett katolskt präglat land. Abort var fram till 2013 utan undantag kriminaliserat, homosexualitet fram till 1993. Skandalerna med sexuella och fysiska övergrepp mot barn inom kyrkliga institutioner drabbade Irland särskilt hårt och har under de senaste åren kraftigt bidragit till sekulariseringen av det irländska samhället.

Kathpress 2015-05-21