samkönade äktenskap

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ordföranden i USA:s katolska biskopskonferens (USCCB), ärkebiskop Joseph E. Kurtz i Louisville, Kentucky, har i ett yttrande karakteriserat utslaget från Högsta domstolen, att på nationell nivå godkänna och legalisera samkönade...
På fredag folkomröstar Irland om införandet av det så kallade homoäktenskapet. Mer än tre miljoner röstberättigade uppmanas att rösta för eller emot ett likställande av det homosexuella partnerskapet med det...
De tio arbetsgrupperna i biskopssynoden avslutade på torsdagen sitt arbete och lämnade sin rapport för diskussion vid torsdagseftermiddagens plenarsammanträde. Av bidragen och diskussionen sammanställs ett slutdokument för röstning på lördagseftermiddagen....
HODACS, ANNA MARIA Ledare publicerad i Signum 2008 nr 9 Alliansregeringens löfte om en gemensam proposition till riksdagen om samkönade äktenskap under innevarande år har visat sig svårt att infria....
BENGT SÄFSTEN Ofrivillig barnlöshet är förvisso ett stort trauma vilket också framgår av en mångfald exempel i Bibeln och genom andra historiska exempel. Vi har vant oss vid att nutidens...
Ledningen för katedralen Notre Dame i Paris har lämnat in en stämningsansökan mot de kvinnor i den fransk-ukrainska feministgruppen Femen som på tisdagen demonstrerade halvnakna i katedralen, meddelar den schweiziska...
De två stora kyrkorna i England är båda motståndare till att omdefiniera äktenskapet. Liksom den anglikanska statskyrkan har nu också de katolska biskoparna i England och Wales uttalat sig mot...