Nationell legalisering av samkönade äktenskap i USA ”en tragisk villfarelse”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden i USA:s katolska biskopskonferens (USCCB), ärkebiskop Joseph E. Kurtz i Louisville, Kentucky, har i ett yttrande karakteriserat utslaget från Högsta domstolen, att på nationell nivå godkänna och legalisera samkönade äktenskap som ”en tragisk villfarelse”.

USA:s katolska biskopskonferens uttalande

”Oavsett vad en knapp majoritet i Högsta domstolen må förklara vid denna tidpunkt i historien förblir såväl människans natur som person och äktenskapet oförändrade och oföränderliga. Lika lite som fallet Roe versus Wade kunde avgöra frågan om abort för 40 år sedan, kan fallet Obergefell versus Hodges avgöra frågan om äktenskapet idag. Ingetdera av besluten har sitt upphov i sanningen och resultatet kommer att bli att de med tiden kommer att misslyckas. Domstolen har återigen haft fel. Det är djupt omoraliskt och orättfärdigt av regeringen att bestämma att en förening mellan två personer av samma kön kan utgöra ett äktenskap.

Äktenskapets unika innebörd, en förening mellan en man och en kvinna är nedlagd i våra kroppar som manliga och kvinnliga egenskaper. Skyddet för dess syfte utgör en kritisk dimension i den ”integrerade ekologi” som påven Franciskus kallat oss att främja. Att på nationell nivå fastställa en ny definition utgör en tragisk villfarelse, som skadar det gemensamma bästa och de mest sårbara individerna bland oss, framför allt barnen. Det är lagens skyldighet att främja barnets rätt att där det är möjligt växa upp i ett stabilt hem med en mor och en far som är gifta.

Med stor kärlek lärde oss Jesus Kristus otvetydigt att en livslång förening mellan en man och en kvinna redan från begynnelsen utgör ett äktenskap. Som katolska biskopar följer vi vår Herre och fortsätter att lära och handla enligt denna sanning.

Jag vill uppmuntra katoliker att fortsätta leva sina liv i tro, hopp och kärlek i medvetande om äktenskapets rötter i den mänskliga naturen, som bekräftas av den gudomliga uppenbarelsen och i förhoppningen att dessa sanningar åter kommer att råda i vårt samhälle, inte bara genom sin logik, utan genom sin skönhet och tjänandet av det allmänna bästa, i kärleken till vår nästa, även till dem som hatar oss, eller vill straffa oss för vår tro och övertygelse.

Till slut vill jag uppmana alla människor av god vilja att förena sig med oss i att främja äktenskapets värde, sanning och skönhet, som med rätta varit uppenbara i tusentals år, och jag vill uppmana dem som innehar makt och myndighet att respektera den av Gud givna friheten att söka och leva efter sanningen och vittna om den.”

DignityUSA

Samtidigt hälsade DignityUSA, en organisation av lesbiska, homo- och transsexuella katoliker, med glädje domstolens utslag ”som lagstadgar äktenskaplig jämlikhet i hela lande”. ”Halleluja” skrev DignityUSA på en roterande banderoll på sin hemsida och skrev bland annat ”som katoliker firar vi den förbättrade lag och rätt som domstolsutslaget kommer att leda till. Katoliker har i mer än ett decennium stått i främsta ledet när det gällt att kämpa för att uppnå äktenskaplig jämlikhet. Vårt engagemang för värden som kärlek, inkluderande, familj och rätt har inspirerat miljoner katoliker – både heterosexuella och hbtq – att arbeta för denna dag, fastän somliga kyrkoledare uppmanat oss att kämpa emot den. Det är underbart att få se vår tros och vårt lands sanna värderingar bekräftade i dag.”

Vatican insider 2015-06-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden i USA:s katolska biskopskonferens (USCCB), ärkebiskop Joseph E. Kurtz i Louisville, Kentucky, har i ett yttrande karakteriserat utslaget från Högsta domstolen, att på nationell nivå godkänna och legalisera samkönade äktenskap som ”en tragisk villfarelse”.

USA:s katolska biskopskonferens uttalande

”Oavsett vad en knapp majoritet i Högsta domstolen må förklara vid denna tidpunkt i historien förblir såväl människans natur som person och äktenskapet oförändrade och oföränderliga. Lika lite som fallet Roe versus Wade kunde avgöra frågan om abort för 40 år sedan, kan fallet Obergefell versus Hodges avgöra frågan om äktenskapet idag. Ingetdera av besluten har sitt upphov i sanningen och resultatet kommer att bli att de med tiden kommer att misslyckas. Domstolen har återigen haft fel. Det är djupt omoraliskt och orättfärdigt av regeringen att bestämma att en förening mellan två personer av samma kön kan utgöra ett äktenskap.

Äktenskapets unika innebörd, en förening mellan en man och en kvinna är nedlagd i våra kroppar som manliga och kvinnliga egenskaper. Skyddet för dess syfte utgör en kritisk dimension i den ”integrerade ekologi” som påven Franciskus kallat oss att främja. Att på nationell nivå fastställa en ny definition utgör en tragisk villfarelse, som skadar det gemensamma bästa och de mest sårbara individerna bland oss, framför allt barnen. Det är lagens skyldighet att främja barnets rätt att där det är möjligt växa upp i ett stabilt hem med en mor och en far som är gifta.

Med stor kärlek lärde oss Jesus Kristus otvetydigt att en livslång förening mellan en man och en kvinna redan från begynnelsen utgör ett äktenskap. Som katolska biskopar följer vi vår Herre och fortsätter att lära och handla enligt denna sanning.

Jag vill uppmuntra katoliker att fortsätta leva sina liv i tro, hopp och kärlek i medvetande om äktenskapets rötter i den mänskliga naturen, som bekräftas av den gudomliga uppenbarelsen och i förhoppningen att dessa sanningar åter kommer att råda i vårt samhälle, inte bara genom sin logik, utan genom sin skönhet och tjänandet av det allmänna bästa, i kärleken till vår nästa, även till dem som hatar oss, eller vill straffa oss för vår tro och övertygelse.

Till slut vill jag uppmana alla människor av god vilja att förena sig med oss i att främja äktenskapets värde, sanning och skönhet, som med rätta varit uppenbara i tusentals år, och jag vill uppmana dem som innehar makt och myndighet att respektera den av Gud givna friheten att söka och leva efter sanningen och vittna om den.”

DignityUSA

Samtidigt hälsade DignityUSA, en organisation av lesbiska, homo- och transsexuella katoliker, med glädje domstolens utslag ”som lagstadgar äktenskaplig jämlikhet i hela lande”. ”Halleluja” skrev DignityUSA på en roterande banderoll på sin hemsida och skrev bland annat ”som katoliker firar vi den förbättrade lag och rätt som domstolsutslaget kommer att leda till. Katoliker har i mer än ett decennium stått i främsta ledet när det gällt att kämpa för att uppnå äktenskaplig jämlikhet. Vårt engagemang för värden som kärlek, inkluderande, familj och rätt har inspirerat miljoner katoliker – både heterosexuella och hbtq – att arbeta för denna dag, fastän somliga kyrkoledare uppmanat oss att kämpa emot den. Det är underbart att få se vår tros och vårt lands sanna värderingar bekräftade i dag.”

Vatican insider 2015-06-26