29 juni, 2015

Filter

Datumintervall
Bedöms kristna röster i samhällsdebatten efter andra mer negativa måttstockar än såväl sekulära som andra religiösa företrädare? Vad beror detta i så fall på? Finns det ett behov av förändring...
Ordföranden i USA:s katolska biskopskonferens (USCCB), ärkebiskop Joseph E. Kurtz i Louisville, Kentucky, har i ett yttrande karakteriserat utslaget från Högsta domstolen, att på nationell nivå godkänna och legalisera samkönade...
David Brooks, amerikansk journalist och författare och regelbunden skribent i Dagens Nyheter, har i dag en kritisk artikel om påvens miljöencyklika. Hans artikel, på sidan 5 i A-delen i Dagens...