ärkebiskop Joseph E. Kurtz

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ordföranden i USA:s katolska biskopskonferens (USCCB), ärkebiskop Joseph E. Kurtz i Louisville, Kentucky, har i ett yttrande karakteriserat utslaget från Högsta domstolen, att på nationell nivå godkänna och legalisera samkönade...