Tagged 'katolska biskopar'

Kyrkor i England om homoäktenskap

De två stora kyrkorna i England är båda motståndare till att omdefiniera äktenskapet. Liksom den anglikanska statskyrkan har nu också de katolska biskoparna i England och Wales uttalat sig mot en planerad vidgning av äktenskapsbegreppet till att även omfatta partnerskap…

Inför presidentval i Mexiko: Minska klyftorna

Mexikos katolska biskopar väntar av kandidaterna i presidentvalet den 1 juli nya insatser mot fattigdomen. Enligt vad dagstidningen El Sol de San Luis uppgav i torsdags, uppmanande biskopskonferensens sekreterare, biskop Víctor René Rodríguez, kandidaterna att bekämpa ”den stora klyftan mellan…

Polska biskopar: Värdeförlust hotar Polen

Polska katolska biskopar varnar för en värdeförlust i det polska samhället. Landet står vid en vändpunkt i sin utveckling, heter det i ett dokument om sociala frågor som den polska biskopskonferensen publicerade i Warszawa. ”Trots många berömvärda framgångar hotar en…