Polska biskopar: Värdeförlust hotar Polen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Polska katolska biskopar varnar för en värdeförlust i det polska samhället. Landet står vid en vändpunkt i sin utveckling, heter det i ett dokument om sociala frågor som den polska biskopskonferensen publicerade i Warszawa. ”Trots många berömvärda framgångar hotar en allvarlig kris; en kris för de värden som under århundraden höll samman nationen”, menar biskoparna. Utan dessa värden skulle till sist ”Polens själva existens” hotas.

Dokumentet på 70 sidor har titeln ”Med omsorg om människorna och det gemensamma bästa”. Biskopskonferensen hade antagit dokumentet vid ett plenarmöte i mitten av mars. Bland annat kritiseras den politiska debattstilen i Polen. Biskoparna klagar över att politikerna diskuterar ”med stor aggressivitet” och att de ofta smädar varandra ”på ett vulgärt sätt”. Mer och mer angrips kyrkan i syfte att göra en politisk vinst av det, heter det med blick på det antikyrkliga partiet Palikot.

Man tar också upp den negativa demografiska utvecklingen och den internationella ekonomiska krisen. Biskoparna vänder sig mot en ”radikal” kapitalism. Ekonomin måste stå i människornas tjänst och ta hänsyn till etiska regler.

Det är också ett ”allvarligt problem” att många polacker utvandrar för att arbeta i utlandet. En kort utlandsvistelse kan visserligen innehålla ”positiva element”, men en längre emigration får till följd att familjer splittras. Många polacker kommer i utlandet att arbeta inom yrken, som inte motsvarar deras egentliga kvalifikationer, säger biskoparna.

Kathpress 2012-03-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Polska katolska biskopar varnar för en värdeförlust i det polska samhället. Landet står vid en vändpunkt i sin utveckling, heter det i ett dokument om sociala frågor som den polska biskopskonferensen publicerade i Warszawa. ”Trots många berömvärda framgångar hotar en allvarlig kris; en kris för de värden som under århundraden höll samman nationen”, menar biskoparna. Utan dessa värden skulle till sist ”Polens själva existens” hotas.

Dokumentet på 70 sidor har titeln ”Med omsorg om människorna och det gemensamma bästa”. Biskopskonferensen hade antagit dokumentet vid ett plenarmöte i mitten av mars. Bland annat kritiseras den politiska debattstilen i Polen. Biskoparna klagar över att politikerna diskuterar ”med stor aggressivitet” och att de ofta smädar varandra ”på ett vulgärt sätt”. Mer och mer angrips kyrkan i syfte att göra en politisk vinst av det, heter det med blick på det antikyrkliga partiet Palikot.

Man tar också upp den negativa demografiska utvecklingen och den internationella ekonomiska krisen. Biskoparna vänder sig mot en ”radikal” kapitalism. Ekonomin måste stå i människornas tjänst och ta hänsyn till etiska regler.

Det är också ett ”allvarligt problem” att många polacker utvandrar för att arbeta i utlandet. En kort utlandsvistelse kan visserligen innehålla ”positiva element”, men en längre emigration får till följd att familjer splittras. Många polacker kommer i utlandet att arbeta inom yrken, som inte motsvarar deras egentliga kvalifikationer, säger biskoparna.

Kathpress 2012-03-30