Självmord bland urbefolkningen i Brasilien

Missionsrådet för ursprungsbefolkningen (The Indigenous Missionary Council, CIMI), en organisation inom den katolska kyrkan i Brasilien, har presenterat uppgifter om våld mot urbefolkningen under 2011 (se Fides 2012-06-06, översatt till Signums hemsida). CIMI:s årsrapport, som bygger på uppgifter från människor ute på fältet, redovisar att 555 personer från urbefolkningen i delstaten Mato Grosso do Sul, i sydvästra Brasilien, begick självmord under perioden 2000–2011. I denna delstat bor landets största folkgrupp, Guarani Kaiowá. Bara under 2011 förekom 45 fall av personer från urbefolkningen som begick självmord. Detta är tre fler är 2010.

Den alarmerande nyheten är ökningen av unga människor som tar sina liv. Flera är mellan 14 och 18 år, och unga vuxna mellan 21 och 30 år.

”Uppgifterna som presenteras i denna rapport avslöjar kränkningen av människans värdighet hos urbefolkningen i Brasilien, och visar på deras smärta och lidande”, skriver monsignore Erwin Kräutler, biskop av Xingu i Amazonas regionen tillika ordförande i CIMI, i dokumentets inledning. Rapporten redovisar en tilltagande ”miljöförstöring” och avslöjar 42 fall förra året av områden som ockuperats och ”naturresurser som beslagtagits och exploaterats olagligt”.

CIMI kritiserar också ”den federala statens långsamhet när det gäller att ge och avgränsa landområden till urbefolkningen”, och hävdar att denna attityd ”är ett ytterligare tecken på hur territorier förfaller”. ”Under 2011 överlämnade president Dilma Rousseff endast tre landområden, vilket är den minsta utsträckningen sedan president José Sarney (president 1985–1990). I sina slutsatser betonar monsignore Erwin betydelsen av landområden för urbefolkningen: ”För urbefolkningen innebär land överlevnad, medan det för samhället mer handlar om egendom.”

Agenzia Fides 2012-06-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Missionsrådet för ursprungsbefolkningen (The Indigenous Missionary Council, CIMI), en organisation inom den katolska kyrkan i Brasilien, har presenterat uppgifter om våld mot urbefolkningen under 2011 (se Fides 2012-06-06, översatt till Signums hemsida). CIMI:s årsrapport, som bygger på uppgifter från människor ute på fältet, redovisar att 555 personer från urbefolkningen i delstaten Mato Grosso do Sul, i sydvästra Brasilien, begick självmord under perioden 2000–2011. I denna delstat bor landets största folkgrupp, Guarani Kaiowá. Bara under 2011 förekom 45 fall av personer från urbefolkningen som begick självmord. Detta är tre fler är 2010.

Den alarmerande nyheten är ökningen av unga människor som tar sina liv. Flera är mellan 14 och 18 år, och unga vuxna mellan 21 och 30 år.

”Uppgifterna som presenteras i denna rapport avslöjar kränkningen av människans värdighet hos urbefolkningen i Brasilien, och visar på deras smärta och lidande”, skriver monsignore Erwin Kräutler, biskop av Xingu i Amazonas regionen tillika ordförande i CIMI, i dokumentets inledning. Rapporten redovisar en tilltagande ”miljöförstöring” och avslöjar 42 fall förra året av områden som ockuperats och ”naturresurser som beslagtagits och exploaterats olagligt”.

CIMI kritiserar också ”den federala statens långsamhet när det gäller att ge och avgränsa landområden till urbefolkningen”, och hävdar att denna attityd ”är ett ytterligare tecken på hur territorier förfaller”. ”Under 2011 överlämnade president Dilma Rousseff endast tre landområden, vilket är den minsta utsträckningen sedan president José Sarney (president 1985–1990). I sina slutsatser betonar monsignore Erwin betydelsen av landområden för urbefolkningen: ”För urbefolkningen innebär land överlevnad, medan det för samhället mer handlar om egendom.”

Agenzia Fides 2012-06-14