Tagged 'Guarani Kaiowá'

Självmord bland urbefolkningen i Brasilien

Missionsrådet för ursprungsbefolkningen (The Indigenous Missionary Council, CIMI), en organisation inom den katolska kyrkan i Brasilien, har presenterat uppgifter om våld mot urbefolkningen under 2011 (se Fides 2012-06-06, översatt till Signums hemsida). CIMI:s årsrapport, som bygger på uppgifter från människor…