Biskoparna i Illinois vill samarbeta med justitiekanslern

Flera katolska biskopar i den amerikanska delstaten Illinois har uttryckt önskemål om samarbete med delstatens justitiekansler för att utvärdera stiftens rådande policier och riktlinjer för att förhindra prästövergrepp på barn, unga och andra utsatta personer. Biskoparna vill analysera riktlinjerna för att se om de är ändamålsenliga givet deras syfte: att hindra att sådana brott kan begås i fortsättningen.

Illinois justitiekansler Lisa Madigan sade i ett uttalande förra veckan, efter att en ny utredning om sexuella övergrepp av präster i delstaten Pennsylvania visat att några av förövarna hört hemma i Illinois, att kyrkan har en moralisk skyldighet att visa för alla troende och för allmänheten att den nu gör rätt insatser för att förhindra att detta kan upprepas. Madigan uppgav att ärkestiftet Chicago redan hört av sig för en dialog och att hon nu planerar att kontakta andra stift i delstaten.

Några dagar senare hade flera stift hört av sig till justitiedepartementet för att få hjälp att detaljerat med departementets jurister och experter gå igenom gällande policier och riktlinjer för hur eventuellt förekommande övergrepp och oegentligheter ska anmälas och sedan hanteras, liksom hur de över huvud taget kan förebyggas och motverkas.

Efter rapporten från åtalsjuryn i Pennsylvania har krav ställts på motsvarande utredningar i andra delstater, men inte bara från röster utanför den katolska kyrkan utan också från kyrkan själv. I delstaten Missouri har, enligt delstatslagen, justitiekanslern inte befogenhet att kalla samman en åtalsjury av det slag som arbetat i Pennsylvania, men den katolske ärkebiskopen av St. Louis har själv erbjudit justitiedepartementet att gå igenom stiftets egna arkiv för att kunna skriva en oberoende rapport.

Catholic News Agency, 2018-08-27