Den anglikanska kyrkan omvärderar problematiska statyer

Den heta debatten kring statyer med koppling till koloniala och rasistiska värderingar har pågått intensivt i Storbritannien under den senaste veckan. En debatt om detta har även satts igång inom den anglikanska kyrkan.

Den 12 juni övertäcktes ett av fönstren i katedralen i Bristol. Fönstret avbildade handelsmannen Edward Colston, som var inblandad i den atlantiska slavhandeln. Det rör sig om samma Edward Colston vars staty vältes ner i floden Avon i en Black Lives Matter-protest några få dagar innan. Katedralen har kommit med ett uttalande som följd av det inträffade: ”Nedvältandet av Colstons staty den 7 juni är en symbolisk stund i stadens historia.”

”Likaså är borttagandet av fönstren en symbolisk stund. Det förändrar inte vad som har hänt”, meddelade katedralen i Bristol. ”Men, trots det, är vårt agerande tänkt att förmedla att det är dags att handskas med dessa frågor på allvar.”

Även andra anglikanska församlingar har uttryckt sina åsikter i frågan. Katedralen i Manchester har påbörjat en omvärdering av sin kyrkolokal, och överlägger huruvida man borde ta bort stötande statyer över huvud taget, eller om det kan räcka att lägga till informationsskyltar. Westminster Abbey i London har meddelat att denna debatt kommer att leda en omvärdering av katedralens monument, för att de bättre ska reflektera ”vår egen tids attityder”.

Omvärderingen omfattar mer än 3 000 gravar, bland vilka drottning Elizabeth I, som uppmuntrade den tidiga slavhandeln.

Red. 2020-06-24

Källa: Church Times. Hela nyheten kan läsas via denna länk.