DN: Fokus jämför katolska med Svenska kyrkan

Thomas Engström har i tidskriften Fokus skrivit en artikel där han jämför Svenska kyrkan med den katolska kyrkan. Delar av artikeln kan läsas via denna länk här

Amanda Björkman kommenterar Engströms artikel i dag på Dagens Nyheters ledarsida. Björkman sammanfattar analysen med att Svenska kyrkan förlorar på att anpassa sig alltför mycket till den rådande tidsandan i samhället, medan styrkan hos den katolska kyrkan just är stå fast vid värderingar över tid. Björkman konstaterar också att: ”medan Vatikanen ställer krav på den troende katoliken, ställer agnostiker och ateister krav på Svenska kyrkan.” Hennes artikel finns att läsa här via denna länk

Red. 2015-04-19