Flera attacker mot katolska kyrkor i Frankrike

Minst tio incidenter av vandalism och vanhelgande av katolska kyrkor och katedraler har rapporterats runt om i Frankrike bara sedan början av februari månad 2019. Detta uppger flera olika franska nyhetskällor och katolska grupper, vilka refereras av internationella katolska media.

Det rör sig om aktioner med bland annat sönderslagna helgonstatyer, nedvälta tabernakel [där det konsekrerade nattvardsbrödet som enligt katolsk tro har blivit Kristi kropp förvaras efter mässan – övers. anm.], förstörd och utspridd Eukaristi [det vill säga det konsekrerade nattvardsbrödet som alltså är mycket heligt, eftersom det är Jesus själv, enligt katolsk tro – övers. anm.], brända altardukar och nedrivna krucifix och kors, och därutöver ytterligare vanhelgande av diverse religiösa föremål.

I ett fall, i staden Houilles nordväst om Paris, har en 35-årig man erkänt för polisen och en utredning påbörjats men inget ytterligare är känt om hans motiv. Frankrikes katolska biskopar, liksom lokala borgmästare på orter där kyrkor har drabbats, har i kraftiga ordalag fördömt attackerna. En biskop, Robert Wattebled av Nimes, har kallat dem för ”helgerån som sårar oss alla i våra djupaste övertygelser” och beordrat att en särskild mässa för gottgörelse måste firas i vanhelgade kyrkor innan reguljära mässor och andra gudstjänster kan börja hållas igen. Olika katolska ordensgemenskaper har utlyst dagar av fasta och bön för gottgörelse och försoning, och lekmän uppmanas att delta i olika bönevakor. Det tycks i de flesta fall se ut som att förövarna har förstått att attacker mot altaret och Eukaristin är mycket starka symboler för katoliker.

Också Frankrikes premiärminister Edouard Philippe har fördömt vandaliseringen och betonat att i den sekulära republiken Frankrike måste ”platser för tillbedjan respekteras” och att alla handlingar som inte gör det ska ”fördömas entydigt”.

Det är fortfarande oklart om incidenterna är relaterade till varandra, men de påminner om den serie av attacker och vandalisering som katolska kyrkor utsattes för i Frankrike och Belgien år 2016 av terrorgruppen Islamiska Staten. Attacker av vilken den värsta utgjordes av två jihadisters mord på fader Jacques Hamel mitt under det att han firade mässan i sin församlingskyrka i Normandie. De båda mördarna, som också tog besökare i mässan som gisslan, sköts vid polisens fritagningsaktion, men mordet på fader Hamel gick inte att förhindra.

Catholic News Agency, 2019-02-15