Franciskus kritiserar auktoritära tendenser i Latinamerika

Vid sitt besök i Ecuador kritiserade påven Franciskus de auktoritära tendenserna bland latinamerikanska regeringschefer. Det rop på frihet, som för 200 år sedan ledde till de latinamerikanska staternas oberoende, har idag inte förlorat sin övertygande kraft, sade Franciskus i tisdags vid en gudstjänst i huvudstaden Quito, där fler än en miljon människor deltog. Gudstjänsten ägde rum i Bicentenario-Park i Quito. Namnet ska påminna om de sydamerikanska staternas frigörelse från den spanska kolonialmakten för 200 år sedan.

Kritiker anklagar flera presidenter i Latinamerika för en auktoritär ledarstil, som till exempel Nicolas Maduro i Venezuela, Evo Morales i Bolivia, men också Rafael Correa i Ecuador.

Gudstjänsten under bar himmel var den andliga höjdpunkten på den tredje dagen av Franciskus rundresa i Sydamerika. Vid detta tillfälle lästes också Bibeln på quechua, ett av urbefolkningens språk. Innan dess hade Franciskus haft ett möte med Ecuadors biskopar. Efter gudstjänsten träffade påven enligt programmet företrädare för skolor och universitet liksom politiker och representanter för det offentliga livet.

I sin predikan påpekade Franciskus att självständighetsrörelsernas ärende stod i en ”djup överensstämmelse” med det kristna ärendet. Han jämförde ”Jesu viskningar vid den sista måltiden” med det rop på frihet, som steg upp ur insikten att man berövats friheten och förtryckts av de dåvarande makthavarna.

Påven lyfte i detta sammanhang också fram den kristna trosförkunnelsens viktiga roll. Evangeliseringen kan vara ett ”medel till enhet” i strävanden efter frihet, i kulturell sensibilitet, önskedrömmar ”och till och med i vissa utopier”, sade Franciskus med en anspelning på befrielseteologin. Och han formulerade en central förhoppning om ”vittnesbörden från en syskongemenskap, som strålar ut”. I sin predikan betonade påven att evangeliseringen är de kristnas revolution ”och eftersom vår tro alltid är revolutionär, är den vårt djupaste och mest enträgna jubelrop”.

Kathpress 2015-07-07