Grupp av jurister lanserar kampanj mot ”religiöst lackmustest”

Ett nätverk av jurister i USA:s huvudstad Washington DC, kallat Judicial Crisis Network, har lanserat en 10 dagar lång digital annonskampanj som kritiserar den amerikanska, demokratiska senatorn Dianne Feinstein för hennes förhör av juristen Amy Coney Barrett [bilden], som nominerats till en plats i USA:s sjunde federala appellationsdomstol, i en utskottshearing härom veckan. Feinsteins hela fokus var att Barretts öppet katolska tro skulle påverka hennes tolkning av lagen negativt.

Förhöret orsakade högljudd kritik för att utgöra ett slags religiöst lackmustest för juridiska utnämningar. Judicial Crisis Network, som beskriver sig vilja stärka friheten och rättvisan i det amerikanska rättssystemet, kallade Feinsteins förhör av Barrett för ”avskyvärt och motbjudande”. Den digitala annonsen med rubriken ”Katoliker behöver inte ansöka” kan bland annat ses via YouTube och Twitter. ”Det här kommer att bli känt som ’Feinsteins dårskap’. Hennes frågor andades att katoliker inte är önskvärda eftersom hon helt ignorerade professor Barretts kvalifikationer, erfarenhet och starka åtagande att skydda konstitutionen”, sade Carrie Severino, policychef för Judicial Crisis Network, och fortsatte: ”Feinstein var fullkomligt i otakt med vårt konstitutionella åtagande om religionsfrihet, för att inte säga helt politiskt tondöv. Mer än var femte amerikan är katolik och detta innefattar en växande grupp latinos. En nominerad kandidats religiösa tro ska inte ha något att göra med bedömningen av hans eller hennes kvalifikationer för att bli en bra federal domare. Punkt slut.”

Reaktionerna från katolska ledare mot Feinsteins sätt att förhöra Barrett, där Feinstein bland annat konstaterat att ”dogmerna lever högljutt inom dig”, har heller inte låtit vänta på sig. Bland annat kallade ärkebiskopen av Baltimore, William Lori, ordförande i den amerikanska katolska biskopskonferensens utskott för religionsfrihet, senatsförhöret för ”djupt nedslående”. Feinstein hade läst en artikel av Barrett från 1998 som handlat om rollen för katolska domare i rättsfall som kan innebära dödsstraff, men frågade inte Barrett något om dödsstraffet. Barrett hade redan tidigare i förhöret adresserat frågan om trons relation till domarrollen i svaret på en fråga från en annan senator, genom att slå fast: ”Det är aldrig lämpligt att en domare låter personliga övertygelser färga bedömningen av ett rättsfall, oavsett om dessa övertygelser kommer från en tro eller en annan typ av personlig hållning.” Juristprofessorn Richard Garnett menade i debatten efteråt att Feinsteins kommentarer och sätt att förhöra utgick från föreställningen att ”eftersom du är katolik kan du inte bli trodd”.

Ärkebiskop Lori menade vidare att många senatorer i förhöret helt misslyckades att överväga den nominerade kandidatens professionella lämplighet för en uppgift och istället ”ifrågasatte hennes lämplighet till tjänst på grund av hennes katolska tro”. En av Feinsteins partikamrater, senator Dick Durbin, sade i samma förhör till Barrett: ”Jag har förstått att du är en ortodox katolik”. Den kommentaren karaktäriserade ärkebiskopen av New York, kardinal Timothy Dolan, i en kommentar som ”helt överflödig, som om den skulle diskvalificera henne från uppgiften. Den är elak och fördomsfull och går faktiskt helt emot konstitutionen.”

Catholic Herald, 2017-09-16