Inför Ungdomssynoden 2018: förslag på rådgivande ungdomar till påven

Under överläggningarna vid det förberedande seminariet inför ungdomssynoden i oktober 2018 tog 20 unga företrädare från hela världen tillfället i akt att lägga fram konkreta krav. De föreslog inrättandet av en ung rådgivande församling, liknande kardinalsrådet, för att rådgöra med påven.

Ett svar kom genast från synodens generalsekreterare, kardinal Lorenzo Baldisseri: Detta är ett ”mycket långtgående förslag”, som överskrider synodens kompetens. Likväl har idén inte avfärdats: det gäller ju också att tänka igenom hur unga människor varaktigt kan integreras i Heliga stolens organisation, förklarade Baldisseri. Biskopssynoden i oktober 2018 har temat ”Ungdomen, tron och att urskilja kallelsen”.

Baldisseri presenterade ytterligare några idéer: Så skall ungdomar vara närvarande som inbjudna åhörare vid synoden för världens biskopar. Dessutom skall man undersöka om det i synodens sekretariat kan inrättas en ungdomsgrupp, som medverkar vid utarbetandet av de förberedande dokumenten, Instrumentum laboris. De unga seminariedeltagarna hade också påpekat att temat ”sexualitet” spelar en stor roll för ungdomar och därför bör tas upp av synoden.

Kardinal vid pianot

I mötessalen sitter visserligen Baldisseri på ett podium ovanför sina unga talare, men han talar inte till dem uppifrån. Vid kaffepauser blandar sig den livlige 76-åringen med de 80 deltagarna av olika åldrar – ordensfolk och präster, vetenskapsmän, kyrkfolk liksom lekmän från alla kontinenter. Och kardinalen sätter sig spontant vid pianot för att tillsammans med några andra deltagare underhålla musikaliskt vid pausen. ”Om vi på allvar vill främja reformarbetet i kyrkan utefter de linjer påve Franciskus dragit upp, kan och måste vi börja med den nya generationens friskhet”, sade kardinalen i sitt avslutningsanförande. Ett resultat av det synodförberedande seminariet i Rom var att visa att även musiken kan vara en del i det arbetet.

Många talare framhöll betydelsen av idrott, musik och andra aktiviteter som mötesplatser och detta bekräftades även i praktiken: Redan under öppningsdagen talade Baldisseri länge med några unga deltagare. Kardinalen, som tycker om klassisk pianomusik, samtalade om musik med den 16-årige blivande konstnären Danko (Samuel Gori) och den 25-årige studenten Daniel Zaccaro. Tidigare hade Danko talat om musikens betydelse för sin tro och Zaccaro om hur han med hjälp av fängelsets orgel hade funnit sin väg till tron och ut ur fängelset till universitetet.

Att ta ungdomar på allvar

När Mirvat Sayegh, som flytt från Syrien till Italien, berättade om sina upplevelser, blev åhörarna djupt gripna. Ibland svek henne rösten och hon blev tvungen att göra uppehåll. Den unga kvinnan betonade att kyrkan måste vara ett hem för alla – inte bara för de unga utan också för flyktingar. ”När man är tvungen att resa från plats till plats, är kyrkan det enda som förblir hemma”, sade hon. För de yngre deltagarna mellan 16 och 30 år handlade det framförallt om att de ville bli tagna på allvar, att man skulle lyssna på dem och aktivt ta med dem i arbetet. Gång på gång krävde de att kyrkan och dess företrädare måste leva såsom de förkunnade. Deras sammanfattande slutbudskap var: ”Vi är en familj. Låt oss lyssna på varandra och växa tillsammans.”

Därefter talade Baldisseri ännu en gång: Om man inte lyssnar till varandra leder synoden ingen vart – det gäller för både samtal och musik. Som avskedsgåva skänkte han var och en en CD med pianotolkningar. Och han skämtade och sade, att med den ville han fortsätta den improviserade konserten han påbörjat vid kaffepausen.

”Litet som vid universitetet”

I Vatikanradion bekräftar Österrikes deltagare, Buhl, denna uppmaning till en gemensam väg: Det handlar inte bara om att ställa krav, utan om att gå en ”gemensam väg” och lära av varandra. Seminariet var ett första viktigt steg på den vägen – vilket blev tydligt bland annat på så sätt, att redan efter första dagen förändrades seminariets struktur för att efterkomma ungdomarnas önskemål. ”Under den första dagen var det lite grann som vid universitetet, först bara föreläsningar. Och sedan skulle man ställa frågor till talaren. Vi gjorde då tydligt, att vi tänkte att vi skulle få mer utrymme att säga något. Och jag måste säga att allteftersom dagarna gick förändrades det så, att vi idag fick en hel timme, vilket inte ingick i planeringen.”

Enligt Buhl fick det digitala frågeformulär, som skickats ut i förväg till deltagarna, ingen betydelse under seminariet i arbetet att förbereda synoden. Ungdomarna anmärkte kritiskt att det var mycket långt och inte fungerade bra via smartphone.

Kathpress 2017-09-16