Tagged 'ungdomar'

Kardinal Nichols: Tillhörighet motarbetar knivvåld i London

Den 6 april ägde en ekumenisk manifestation mot kriminellt våld rum på Trafalgar Square i London under mottot ”Standing Together Rally”, rapporterar den brittiska tidskriften The Tablet genom Rose Gamble. Manifestationen samlade kyrkoledare, unga människor, familjer och grupper som påverkats av det…

Ungdomssymposium i Krakow i oktober 2020

Katolska kyrkan inbjuder till ett fyra dagar långt europeiskt ungdomssymposium i Krakow i oktober år 2020. Vid mötet kommer man att behandla intryck från ungdomssynoden i höstas, och även Världsungdomsdagarna i Panama sistlidna januari står på dagordningen, meddelade på tisdagen…

Ungdomarna viktiga men sårbara

av EMIL ZYKA – Tankar kring ungdomssynodens betydelse för katolska ungdomar i Sverige. Se också Elin Jönssons artikel i Signum nr 6/2018 och Julie Zykas reflektioner i Signum nr 7/2018. Ungdomssynoden, som pågick hela oktober 2018, är över, och nu ska…

Dialog och gemenskap

av LAPO LAPPIN – Några teman i ungdomssynodens slutdokument. Biskopssynoden om ”Unga människor, tron och kallelsen” ägde rum i Rom under hela oktober månad. Synoden är nu över, och det officiella dokument som sammanställts av synodfäderna har publicerats, om än endast…

Unga katoliker, en komplex gemenskap

Som en del av förarbetet till biskopssynoden om ungdomar i höst skrevs ett dokument med frågor som är viktiga för katolska ungdomar i dag. Underlaget fick man bland annat genom diskussioner i en grupp i det digitala nätverket Facebook. Dit…

Slutdatum för världsvid enkät inför Ungdomssynoden

Den 31 december 2017 var sista dagen att besvara en världsomfattande rundfråga på Internet, som Vatikanen riktat till ungdomar om deras liv, inställningar och förhållande till medier. Enkäten är en del av förberedelserna inför den biskopssynod, som påven Franciskus kallat…

Franciskus uppmanar till bön för ungdomen

Med tanke på ungdomssynoden nästa år har påven Franciskus skrivit en förberedelsebön. I denna ber han för de modiga ungdomarna, ”som tar ansvar för sina liv och strävar de skönaste och mest meningsfulla sakerna i livet och alltjämt bevarar ett…

Påven uppmanar ungdomar att utforma framtiden

Påven Franciskus uppmuntrar ungdomar att aktivt forma sin framtid. Han räknar med unga människors beredvillighet, insats och förmåga att ta sig an viktiga utmaningar, att utforma framtiden och att ”ta avgörande steg” för att förändra världen. Detta säger han i…