ungdomar

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av FREDRIK HEIDING Varför vara katolik? Eller: ”Varför bli katolik?” respektive ”Varför fortfarande vara katolik?” Signum fick tillfälle att föra ett samtal med fyra unga vuxna katoliker kring detta. En...
Även om kriget i Ukraina nu redan har pågått i mer än ett år, är hoppet om att kriget snart tar slut starkt inom den ukrainska befolkningen. Det säger Kievs...
av BARBARA CROSTINI – Apropå debatten om könsjustering och könsidentitet hos unga. Den pågående debatten om att sänka åldern för könsjustering i Sverige och i Europa har gett ny fart åt...
Om ungefär tre veckor går för tionde gången i ordningen Österrikes största sociala ungdomsevenemang av stapeln. Evenemanget kallas ”Sjuttiotvå timmar utan kompromisser” och pågår mellan den 13 och 16 oktober....
av OLIVIA BENGTSSON ”Kristus lever! Han är vårt hopp och på ett underbart sätt skänker han ungdom till vår värld.” Så inleder påven Franciskus sin apostoliska uppmaning Christus vivit, (Kristus...
Den 6 april ägde en ekumenisk manifestation mot kriminellt våld rum på Trafalgar Square i London under mottot ”Standing Together Rally”, rapporterar den brittiska tidskriften The Tablet genom Rose Gamble. Manifestationen samlade...
Katolska kyrkan inbjuder till ett fyra dagar långt europeiskt ungdomssymposium i Krakow i oktober år 2020. Vid mötet kommer man att behandla intryck från ungdomssynoden i höstas, och även Världsungdomsdagarna...
av EMIL ZYKA – Tankar kring ungdomssynodens betydelse för katolska ungdomar i Sverige. Se också Elin Jönssons artikel i Signum nr 6/2018 och Julie Zykas reflektioner i Signum nr 7/2018. Ungdomssynoden,...
av LAPO LAPPIN – Några teman i ungdomssynodens slutdokument. Biskopssynoden om ”Unga människor, tron och kallelsen” ägde rum i Rom under hela oktober månad. Synoden är nu över, och det officiella...
Som en del av förarbetet till biskopssynoden om ungdomar i höst skrevs ett dokument med frågor som är viktiga för katolska ungdomar i dag. Underlaget fick man bland annat genom...
Den 31 december 2017 var sista dagen att besvara en världsomfattande rundfråga på Internet, som Vatikanen riktat till ungdomar om deras liv, inställningar och förhållande till medier. Enkäten är en...
Med tanke på ungdomssynoden nästa år har påven Franciskus skrivit en förberedelsebön. I denna ber han för de modiga ungdomarna, ”som tar ansvar för sina liv och strävar de skönaste...