Slutdatum för världsvid enkät inför Ungdomssynoden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 31 december 2017 var sista dagen att besvara en världsomfattande rundfråga på Internet, som Vatikanen riktat till ungdomar om deras liv, inställningar och förhållande till medier. Enkäten är en del av förberedelserna inför den biskopssynod, som påven Franciskus kallat till i oktober och som skall ägna sig åt unga människors tro och livsavgörande beslut.

Rundfrågan, som fanns under adressen www.jugendsynode.at [österrikiska] riktade sig till personer mellan 16 och 29 år, oberoende av deras religionstillhörighet. De uppmanades att besvara frågor om livsmål, familj, arbete och religion. Det handlade även om förtroende för institutioner såsom kyrka, partier och medier liksom om deras tankar om att bilda familj.

Vatikanens generalsekretariat för biskopssynoden kungjorde enkäten i mars 2017 men sedan blev den gång på gång uppskjuten. Först i mitten av juni lades den ut på Internet och dess slutdatum fastställdes så småningom till den 31 december. När och i vilken form resultaten skall offentliggöras, är ännu inte bestämt.

Från den 19 till den 24 mars bjuder synodens sekretariat in företrädare för den unga generationen till ett förberedande möte i Vatikanen. Själva biskopssynoden har titeln ”Ungdomen, tron och kallelsemedvetandet” och äger rum från den 3 till den 28 oktober. Några utvalda ungdomar kommer att närvara som åhörare men utan rösträtt.

Kathpress 2017-12-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 31 december 2017 var sista dagen att besvara en världsomfattande rundfråga på Internet, som Vatikanen riktat till ungdomar om deras liv, inställningar och förhållande till medier. Enkäten är en del av förberedelserna inför den biskopssynod, som påven Franciskus kallat till i oktober och som skall ägna sig åt unga människors tro och livsavgörande beslut.

Rundfrågan, som fanns under adressen www.jugendsynode.at [österrikiska] riktade sig till personer mellan 16 och 29 år, oberoende av deras religionstillhörighet. De uppmanades att besvara frågor om livsmål, familj, arbete och religion. Det handlade även om förtroende för institutioner såsom kyrka, partier och medier liksom om deras tankar om att bilda familj.

Vatikanens generalsekretariat för biskopssynoden kungjorde enkäten i mars 2017 men sedan blev den gång på gång uppskjuten. Först i mitten av juni lades den ut på Internet och dess slutdatum fastställdes så småningom till den 31 december. När och i vilken form resultaten skall offentliggöras, är ännu inte bestämt.

Från den 19 till den 24 mars bjuder synodens sekretariat in företrädare för den unga generationen till ett förberedande möte i Vatikanen. Själva biskopssynoden har titeln ”Ungdomen, tron och kallelsemedvetandet” och äger rum från den 3 till den 28 oktober. Några utvalda ungdomar kommer att närvara som åhörare men utan rösträtt.

Kathpress 2017-12-31