Tagged 'biskopssynoden'

Slutdatum för världsvid enkät inför Ungdomssynoden

Den 31 december 2017 var sista dagen att besvara en världsomfattande rundfråga på Internet, som Vatikanen riktat till ungdomar om deras liv, inställningar och förhållande till medier. Enkäten är en del av förberedelserna inför den biskopssynod, som påven Franciskus kallat…

Paulus VI kan bli helgonförklarad under 2018

Den tidigare påven Paulus VI, på Petri stol mellan 1963 och 1978, som saligförklarades av nuvarande påven Franciskus i oktober 2014, kan komma att bli helgonförklarad under 2018. Det kommer möjligen att ske under biskopssynoden som ska äga rum i…

Kardinal Marx: Den idealiska familjen har aldrig funnits

Under den kyrkliga debatten om äktenskap och familj vände sig ordföranden i den tyska biskopskonferensen, kardinal Reinhard Marx, mot en glorifiering av ”den gamla goda tiden”. ”Vi bör undvika föreställningen att det någonstans har funnits en idealisk verklighet i äktenskap…

253 deltagare utsedda till biskopssynoden om familjen

Heliga Stolens presstjänst har offentliggjort namnen på de 253 deltagarna i biskopssynodens tredje extraordinarie generalförsamling, som skall ägna sig åt de pastorala utmaningarna när det gäller familjen inom ramen för evangelisation. Namnen på synodens ledande ledamöter har offentliggjorts tidigare i…

Paulus VI saligförklaras den 19 oktober

Påven Paulus VI (1963–1978) kommer att saligförklaras av påven Franciskus i Rom den 19 oktober. Det meddelade Vatikanen under lördagen. Samtidigt tillkännagavs erkännandet av ett oförklarligt helande på Paulus VI:s förbön. Påven Franciskus tog därför under fredagen emot prefekten för…