biskopssynoden

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MAGDALENA DAHLBORG – Arbetsdokumentet för synoden om synodalitet. Det i juni publicerade arbetsdokumentet (instrumentum laboris) för synoden om synodalitet uttrycker att ”gemenskap och uppdrag/mission är sammanvävda och speglar varandra”, med...
av MAGDALENA DAHLBORG Efter vad som kan verka som en lång tid av lokala och regionala samtal, befinner sig nu kyrkan på upploppet mot den första delen av den universella...
av JOHN SJÖGREN Tidigare i veckan inleddes den stora synoden om ungdomar i Vatikanen. Påven Franciskus har både inför synoden och vid dess öppnande betonat vikten av ett ödmjukt förhållningssätt...
Den 31 december 2017 var sista dagen att besvara en världsomfattande rundfråga på Internet, som Vatikanen riktat till ungdomar om deras liv, inställningar och förhållande till medier. Enkäten är en...
Den tidigare påven Paulus VI, på Petri stol mellan 1963 och 1978, som saligförklarades av nuvarande påven Franciskus i oktober 2014, kan komma att bli helgonförklarad under 2018. Det kommer...
Under den kyrkliga debatten om äktenskap och familj vände sig ordföranden i den tyska biskopskonferensen, kardinal Reinhard Marx, mot en glorifiering av ”den gamla goda tiden”. ”Vi bör undvika föreställningen...
Heliga Stolens presstjänst har offentliggjort namnen på de 253 deltagarna i biskopssynodens tredje extraordinarie generalförsamling, som skall ägna sig åt de pastorala utmaningarna när det gäller familjen inom ramen för...
Påven Paulus VI (1963–1978) kommer att saligförklaras av påven Franciskus i Rom den 19 oktober. Det meddelade Vatikanen under lördagen. Samtidigt tillkännagavs erkännandet av ett oförklarligt helande på Paulus VI:s...