Paulus VI kan bli helgonförklarad under 2018

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tidigare påven Paulus VI, på Petri stol mellan 1963 och 1978, som saligförklarades av nuvarande påven Franciskus i oktober 2014, kan komma att bli helgonförklarad under 2018. Det kommer möjligen att ske under biskopssynoden som ska äga rum i oktober månad. Biskopssynoden var en institution som Paulus VI återetablerade efter Andra Vatikankonciliet på 1960-talet.

Detta uppger den italienska, kyrkliga tidningen La Voce del Popolo som är organ för stiftet Brescia som också var Paulus VI:s hemstift. Enligt tidningen har nämligen både den medicinska kommissionen och den teologiska kommissionen inom Vatikanens kongregation för helgonförklaringar lämnat positiva utlåtanden om ett helande mirakel som sägs förklaras med förböner från Paulus VI. Ytterligare ett mirakel är vad som krävs för att en påve ska kunna helgonförklara en person som sedan tidigare är förklarad salig. Den stora skillnaden är att en formell kanonisering krävs för att ett helgon ska kunna firas officiellt i hela kyrkans liturgi, över hela världen, medan en salig inte skiljer sig åt i helgonstatus men däremot sett till plats i kyrkans liturgi. En salig kan normalt sett bara firas officiellt av kyrkan i en begränsad region eller inomkyrklig gemenskap.

Fortfarande återstår en formell omröstning bland de biskopar och kardinaler som är medlemmar av kongregationen för att miraklet ska godkännas för att gå vidare till påven för erkännande, innan han kan hålla ett konsistorium [möte med alla kardinaler – övers. anm.] där en slutlig bekräftelse av helgonförklaringen äger rum.

Det mirakel som nu uppges ha godkänts i de båda kommissionerna som är underställda kongregationen handlar om att Paulus VI ska ha åberopats för att be för ett ofött barn som löpte stor risk att dö i ett missfall. Barnets mor ska då ha vänt sig till Paulus VI och bett om förbön, bara några dagar efter hans saligförklaring 2014. Det italienska barnet föddes sedan helt friskt och är idag en frisk flicka.

Tidningen La Voce kallar en möjlig helgonförklaring under 2018 för ”mer än ett hopp” och anger oktober månad som en lämplig tidpunkt givet att biskopssynoden då möts i Rom för att diskutera unga människor och kallelser. ”Vilken tidpunkt skulle vara bättre för att kanonisera Andra Vatikankonciliets andre påve?” frågar sig tidningen med referens till Johannes XXIII, som var den påve som sammankallade och öppnade konciliet och som helgonförklarades 2014. Under sin tid som påve kom Paulus VI att presidera över tre sessioner av konciliet, avsluta det och sedan påbörja implementeringen av dess beslut. När han dog 1978 var han 80 år gammal.

Catholic Herald, 2017-12-24

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tidigare påven Paulus VI, på Petri stol mellan 1963 och 1978, som saligförklarades av nuvarande påven Franciskus i oktober 2014, kan komma att bli helgonförklarad under 2018. Det kommer möjligen att ske under biskopssynoden som ska äga rum i oktober månad. Biskopssynoden var en institution som Paulus VI återetablerade efter Andra Vatikankonciliet på 1960-talet.

Detta uppger den italienska, kyrkliga tidningen La Voce del Popolo som är organ för stiftet Brescia som också var Paulus VI:s hemstift. Enligt tidningen har nämligen både den medicinska kommissionen och den teologiska kommissionen inom Vatikanens kongregation för helgonförklaringar lämnat positiva utlåtanden om ett helande mirakel som sägs förklaras med förböner från Paulus VI. Ytterligare ett mirakel är vad som krävs för att en påve ska kunna helgonförklara en person som sedan tidigare är förklarad salig. Den stora skillnaden är att en formell kanonisering krävs för att ett helgon ska kunna firas officiellt i hela kyrkans liturgi, över hela världen, medan en salig inte skiljer sig åt i helgonstatus men däremot sett till plats i kyrkans liturgi. En salig kan normalt sett bara firas officiellt av kyrkan i en begränsad region eller inomkyrklig gemenskap.

Fortfarande återstår en formell omröstning bland de biskopar och kardinaler som är medlemmar av kongregationen för att miraklet ska godkännas för att gå vidare till påven för erkännande, innan han kan hålla ett konsistorium [möte med alla kardinaler – övers. anm.] där en slutlig bekräftelse av helgonförklaringen äger rum.

Det mirakel som nu uppges ha godkänts i de båda kommissionerna som är underställda kongregationen handlar om att Paulus VI ska ha åberopats för att be för ett ofött barn som löpte stor risk att dö i ett missfall. Barnets mor ska då ha vänt sig till Paulus VI och bett om förbön, bara några dagar efter hans saligförklaring 2014. Det italienska barnet föddes sedan helt friskt och är idag en frisk flicka.

Tidningen La Voce kallar en möjlig helgonförklaring under 2018 för ”mer än ett hopp” och anger oktober månad som en lämplig tidpunkt givet att biskopssynoden då möts i Rom för att diskutera unga människor och kallelser. ”Vilken tidpunkt skulle vara bättre för att kanonisera Andra Vatikankonciliets andre påve?” frågar sig tidningen med referens till Johannes XXIII, som var den påve som sammankallade och öppnade konciliet och som helgonförklarades 2014. Under sin tid som påve kom Paulus VI att presidera över tre sessioner av konciliet, avsluta det och sedan påbörja implementeringen av dess beslut. När han dog 1978 var han 80 år gammal.

Catholic Herald, 2017-12-24