253 deltagare utsedda till biskopssynoden om familjen

Heliga Stolens presstjänst har offentliggjort namnen på de 253 deltagarna i biskopssynodens tredje extraordinarie generalförsamling, som skall ägna sig åt de pastorala utmaningarna när det gäller familjen inom ramen för evangelisation. Namnen på synodens ledande ledamöter har offentliggjorts tidigare i år.

191 kommer att vara ordinarie ledamöter. De 162 som är extraordinarie utgörs av ledarna för biskopskonferenserna respektive kurians kongregationer, samt överhuvudena för de katolska östkyrkorna. Tre synodfäder har valts av generalföreståndarna för ordnarna och 26 har nominerats av påven Franciskus.

Bland dem som nominerats av påven finns 14 kardinaler, inklusive kardinal Walter Kasper [bilden], som är för en förändring av kyrkans ordning när det gäller rätten för katoliker som är omgifta utanför kyrkan att ta emot den heliga kommunionen, samt kardinal Carlo Caffarra, som ställt sig kritisk till kardinal Kaspers förslag.

16 experter, 38 åhörare och åtta delegater från andra kyrkor och kyrkliga gemenskaper kommer också att närvara vid synoden. Bland deltagande amerikaner finns kardinalerna Raymond Burke, Donald Wuerl och Timothy Dolan, ärkebiskoparna Joseph Kurtz och William Skurla, vidare Steve och Claudia Schultz från International Catholic Engaged Encounter, samt Jeffrey och Alice Heinzen, som är involverade i främjandet av naturlig familjeplanering på såväl lokal som nationell nivå.

Catholic Culture, Catholic World News 2014-09-09

Samtliga deltagare finns förtecknade på denna länk här

Läs om påven Franciskus utnämning av jesuitpater Antonio Spadaro till medlem av synoden, på denna länk här. Antonio Spadaro är chefredaktör för Signums italienska systertidskrift La Civiltá Cattolica.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Heliga Stolens presstjänst har offentliggjort namnen på de 253 deltagarna i biskopssynodens tredje extraordinarie generalförsamling, som skall ägna sig åt de pastorala utmaningarna när det gäller familjen inom ramen för evangelisation. Namnen på synodens ledande ledamöter har offentliggjorts tidigare i år.

191 kommer att vara ordinarie ledamöter. De 162 som är extraordinarie utgörs av ledarna för biskopskonferenserna respektive kurians kongregationer, samt överhuvudena för de katolska östkyrkorna. Tre synodfäder har valts av generalföreståndarna för ordnarna och 26 har nominerats av påven Franciskus.

Bland dem som nominerats av påven finns 14 kardinaler, inklusive kardinal Walter Kasper [bilden], som är för en förändring av kyrkans ordning när det gäller rätten för katoliker som är omgifta utanför kyrkan att ta emot den heliga kommunionen, samt kardinal Carlo Caffarra, som ställt sig kritisk till kardinal Kaspers förslag.

16 experter, 38 åhörare och åtta delegater från andra kyrkor och kyrkliga gemenskaper kommer också att närvara vid synoden. Bland deltagande amerikaner finns kardinalerna Raymond Burke, Donald Wuerl och Timothy Dolan, ärkebiskoparna Joseph Kurtz och William Skurla, vidare Steve och Claudia Schultz från International Catholic Engaged Encounter, samt Jeffrey och Alice Heinzen, som är involverade i främjandet av naturlig familjeplanering på såväl lokal som nationell nivå.

Catholic Culture, Catholic World News 2014-09-09

Samtliga deltagare finns förtecknade på denna länk här

Läs om påven Franciskus utnämning av jesuitpater Antonio Spadaro till medlem av synoden, på denna länk här. Antonio Spadaro är chefredaktör för Signums italienska systertidskrift La Civiltá Cattolica.