Tagged 'kardinal Walter Kasper'

Påvens dokument om familjen nu offentliggjort

I dag, fredagen den 8 april klockan 12, offentliggjordes i Vatikanen påven Franciskus med spänning emotsedda apostoliska skrivelse Amoris laetitia (Kärlekens lycka). Den är en sammanfattning av och utgör hans ställningstagande till den synodala process om familjen som inleddes redan…

Taizé – 100 år sedan broder Roger föddes

Med en ekumenisk gudstjänst och en ungdomshögtid firade kyrkorna i östra Frankrike i lördagen den 9 maj att det i år har gått 100 år sedan Taizékommunitetens grundare broder Roger Schutz (1915–2005) föddes. Gudstjänsten i Försoningskyrkan i Taizé leddes av…

253 deltagare utsedda till biskopssynoden om familjen

Heliga Stolens presstjänst har offentliggjort namnen på de 253 deltagarna i biskopssynodens tredje extraordinarie generalförsamling, som skall ägna sig åt de pastorala utmaningarna när det gäller familjen inom ramen för evangelisation. Namnen på synodens ledande ledamöter har offentliggjorts tidigare i…

Kardinaler i bred debatt om frånskilda omgifta

De i Rom församlade kardinalerna har haft en bred och kontroversiell diskussion om ämnet frånskilda omgifta. Detta berättade ärkebiskopen av München och Freising, kardinal Reinhard Marx [se foto], efter sin hemkomst från det konsistorium som under den gångna veckan hölls…