Kardinaler i bred debatt om frånskilda omgifta

De i Rom församlade kardinalerna har haft en bred och kontroversiell diskussion om ämnet frånskilda omgifta. Detta berättade ärkebiskopen av München och Freising, kardinal Reinhard Marx [se foto], efter sin hemkomst från det konsistorium som under den gångna veckan hölls i Vatikanen bakom stängda dörrar. Att pastorala frågor diskuteras av kardinalerna i påvens närvaro och i en sådan bredd är något nytt, betonade kardinal Marx. Kardinal Walter Kasper har med ett inledande anförande hållit ”ouvertyren” till en diskussion, som inte så snabbt kommer att ta slut utan att ett beslut har föregripits. Nu måste också andra teologer ta del i den.

Marx ansåg det inte för meningsfullt att hemlighålla Kaspers föredrag om den pastorala omsorgen av familjen. Texten cirkulerar i 200 exemplar och kommer därför om några dagar att bli offentlig, sade kardinalen i ett anförande i tisdags. Till sist är det dock påven som beslutar om en publicering. Franciskus hade gett Kasper i uppdrag att tala inför kardinalerna om ämnet familjen. Som avslutning lovordade påven ”den djupa teologin” i föredraget. Den teologiska grundvalen i Kaspers ca två timmar långa föredrag kan enligt Marx inte bestridas. I debatten över den andra delen av föredraget hade ungefär hälften av de etthundra närvarande kardinalerna yttrat sig.

I denna andra del hade Kasper framför allt ställt frågor, uppgav Marx. Då gällde det för honom varken om ett generellt nej eller ett generellt ja till frånskilda omgiftas mottagande av kommunionen. Mellan dessa poler måste man i stället söka efter vägar för individuella lösningar. Teologiskt pläderade Kasper för att kyrkans hittillsvarande lära om familjen skall vidareutvecklas utan att man bryter med den. Att detta är möjligt, har Andra Vatikankonciliet (1962–1965) visat.

Marx sade att han hade understött denna nyansats med sitt eget anförande. Äktenskapets oupplöslighet är enligt det bibliska vittnesbördet ”inte människornas moraliska prestation, utan ett löfte”. Sakrament får inte heller missförstås som ”disciplinära medel”. Det gäller att inte förvägra denna ”medicin” för människor som ber om den och har gått in i ett andra partnerskaps etiska förpliktelser. Målet är inte ett nytt reglemente, utan en hjälp för präster att möta en sådan situation.  

Vatikanradions tyska redaktion 2014-02-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De i Rom församlade kardinalerna har haft en bred och kontroversiell diskussion om ämnet frånskilda omgifta. Detta berättade ärkebiskopen av München och Freising, kardinal Reinhard Marx [se foto], efter sin hemkomst från det konsistorium som under den gångna veckan hölls i Vatikanen bakom stängda dörrar. Att pastorala frågor diskuteras av kardinalerna i påvens närvaro och i en sådan bredd är något nytt, betonade kardinal Marx. Kardinal Walter Kasper har med ett inledande anförande hållit ”ouvertyren” till en diskussion, som inte så snabbt kommer att ta slut utan att ett beslut har föregripits. Nu måste också andra teologer ta del i den.

Marx ansåg det inte för meningsfullt att hemlighålla Kaspers föredrag om den pastorala omsorgen av familjen. Texten cirkulerar i 200 exemplar och kommer därför om några dagar att bli offentlig, sade kardinalen i ett anförande i tisdags. Till sist är det dock påven som beslutar om en publicering. Franciskus hade gett Kasper i uppdrag att tala inför kardinalerna om ämnet familjen. Som avslutning lovordade påven ”den djupa teologin” i föredraget. Den teologiska grundvalen i Kaspers ca två timmar långa föredrag kan enligt Marx inte bestridas. I debatten över den andra delen av föredraget hade ungefär hälften av de etthundra närvarande kardinalerna yttrat sig.

I denna andra del hade Kasper framför allt ställt frågor, uppgav Marx. Då gällde det för honom varken om ett generellt nej eller ett generellt ja till frånskilda omgiftas mottagande av kommunionen. Mellan dessa poler måste man i stället söka efter vägar för individuella lösningar. Teologiskt pläderade Kasper för att kyrkans hittillsvarande lära om familjen skall vidareutvecklas utan att man bryter med den. Att detta är möjligt, har Andra Vatikankonciliet (1962–1965) visat.

Marx sade att han hade understött denna nyansats med sitt eget anförande. Äktenskapets oupplöslighet är enligt det bibliska vittnesbördet ”inte människornas moraliska prestation, utan ett löfte”. Sakrament får inte heller missförstås som ”disciplinära medel”. Det gäller att inte förvägra denna ”medicin” för människor som ber om den och har gått in i ett andra partnerskaps etiska förpliktelser. Målet är inte ett nytt reglemente, utan en hjälp för präster att möta en sådan situation.  

Vatikanradions tyska redaktion 2014-02-26