Taizé – 100 år sedan broder Roger föddes

Med en ekumenisk gudstjänst och en ungdomshögtid firade kyrkorna i östra Frankrike i lördagen den 9 maj att det i år har gått 100 år sedan Taizékommunitetens grundare broder Roger Schutz (1915–2005) föddes. Gudstjänsten i Försoningskyrkan i Taizé leddes av broder Rogers efterträdare, priorn broder Alois, de katolska biskoparna Benoît Rivière (Autun) och Hervé Giraud (Sens et Auxerre) tillsammans med ordföranden för Frankrikes protestantiska federation, pastor François Clavairoly.

Den ekumeniska gemenskapen i Taizé har inlett ett mindre jubileumsår, som varar till januari 2016. Jubileumsårets tema lyder: ”På vägen mot en ny solidaritet”. Gemenskapen uppmärksammar grundarens 100-årsdag den 12 maj, hans dödsdag, den 16 augusti liksom 75-årsdagen av kommunitetens grundande den 20 augusti 1940. Broder Roger var också initiativtagare till de årliga europeiska ungdomsmötena.

Jubileumsårets höjdpunkt utgörs av ett internationellt ekumeniska kollokvium den 30 augusti–6 september med temat ”Broder Rogers bidrag till det teologiska tänkandet”. Till föredragshållarna hör den tyske kardinalen Walter Kasper (Barmhärtighetsfaktorn och den ekumeniska utvecklingen hos broder Roger), Anglikanska kyrkans tidigare primas, Rowan Williams, (Broder Roger och anglikanerna) liksom även den rysk-ortodoxe ärkeprästen i S:t Petersburg, Vladimir Federow, (Broder Roger, metropolit Nikodim och de kristnas enhet).

Taizé anses som en symbol för den ekumeniska rörelsen. Platsen i Bourgogne blev framför allt från och med 1970-talet till en mötesplats för ungdomar från hela världen. Till gemenskapen hör cirka 100 män, med evangelisk, katolsk eller ortodox bakgrund, från mer än 25 länder.

Den reformerte teologen broder Roger från Genève lade 1940 med ett husköp i byn Taizé grunden för gemenskapen, för att arbeta för en försoning mellan konfessionerna, för ett europeiskt samförstånd och för ett en enkel livsstil. Den 16 augusti mördades han av en förvirrad kvinna under en kvällsgudsjänst. Brödragemenskapens nuvarande ledare är den tyske katoliken broder Alois Löser.

Kathpress 2015-05-10